Mitt i Upplands Väsby

Fle­ra ska­da­de i masskrock på E4

- Incidents

GLÄDJEN. Fle­ra per­so­ner fick fö­ras till sjuk­hus ef­ter en masskrock på E4 för­ra tors­da­gen. Ett 20-tal bi­lar var in­blan­da­de i olyc­kan, som in­träf­fa­de i höjd med tra­fik­plats Glädjen.

E4 var helt av­stängd i sö­der­gå­en­de rikt­ning. Fram­kom­lig­he­ten norrut var ock­så be­grän­sad.

Strax ef­ter kloc­kan 14 in­träf­fa­de även en olyc­ka vid av­fart 179 i höjd med Ro­sers­berg, med fle­ra for­don in­blan­da­de i bå­da kör­fäl­ten.

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? MASSKROCK. Många bi­lar var in­blan­da­de i en krock på E4 för­ra tors­da­gen. (gen­re­bild)
FOTO: MOSTPHOTOS MASSKROCK. Många bi­lar var in­blan­da­de i en krock på E4 för­ra tors­da­gen. (gen­re­bild)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden