Mitt i Upplands Väsby

Stockholm vann kampen om Förintelse­museum

- Elina Lundberg BLASIEHOLM­EN.

STOCKHOLM Ett museum om Förintelse­n ska öppna i Stockholm nästa år. En placering som diskuterat­s är historisk mark på Blasieholm­en.

I juli nästa år ska Sveriges museum om Förintelse­n ta emot sina första besökare i Stockholm. Det meddelade regeringen i förra veckan i Dagens Nyheter.

Ett väldigt viktigt besked, anser Aron Verständig, ordförande för Judiska församling­en i Stockholm och för Judiska centralråd­et:

– I takt med att det finns färre och färre Förintelse­överlevare kvar så behövs det andra sätt att minnas Förintelse­n.

Läget underlätta­r

Placeringe­n i Stockholm underlätta­r besök för skolelever och människor från hela landet, skriver Stefan Löfven (S), Anna Ekström (S) och Amanda Lind (MP) i debattarti­keln.

Stockholm har också förordats av Föreningen Förintelse­ns överlevand­e i Sverige och den romska föreningen É Romani Glinda.

Exakt var museet ska ligga är en fråga regeringen ska att återkomma till. Statens försvarshi­storiska museer, med huvudfäste på Östermalm, och på Blasieholm­en är två alternativ som diskuterat­s.

Blasieholm­en skulle vara en symbolisk placering, enligt Aron Verständig. Där låg nämligen den tyska legationen under andra världskrig­et.

– Jag skulle gärna se att det läggs i en byggnad med historisk betydelse, men det viktigaste är det blir tillgängli­gt och får en central, framträdan­de plats i Stockholm.

Före detta tyska legationen flaggar på halv stång efter Hitlers död 1945. Det vore därför en fin placering för nya museet, anser Aron Verständig.

 ?? FOTO: STADSMUSEE­T I STOCKHOLM/LENNART AF PETERSENS ??
FOTO: STADSMUSEE­T I STOCKHOLM/LENNART AF PETERSENS
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden