Mitt i Upplands Väsby

Quiz. Vad kan du om var svun­na ti­ders stock­hol­ma­re njöt av snön?

Isar­na har öpp­nat, skid­spår dras och i bac­kar­na åks det pul­ka. Pre­cis som det gjorts ge­nom sta­dens histo­ria. Men vad kan du om var de gam­la Stock­hol­mar­na nju­ter av snön på de här bil­der­na?

-
 ?? ?? VIL­KEN KUNG?
6
Barn som le­kar i snön vid Mo­lins fon­tän i Kungs­träd­går­den. Men vil­ken av des­sa gam­la re­gen­ter finns in­te som sta­ty i par­ken?
● 1. Karl XI
● X. Karl XII
● 2. Karl XIII
VIL­KEN KUNG? 6 Barn som le­kar i snön vid Mo­lins fon­tän i Kungs­träd­går­den. Men vil­ken av des­sa gam­la re­gen­ter finns in­te som sta­ty i par­ken? ● 1. Karl XI ● X. Karl XII ● 2. Karl XIII
 ?? ?? 4 VIL­KEN PARK?
Kan du ana i vil­ken park den här ski­då­ka­ren tar sig fram i?
● 1. Vasa­par­ken
● X. Hum­le­går­den
● 2. Rå­lamb­s­hovspar­ken
4 VIL­KEN PARK? Kan du ana i vil­ken park den här ski­då­ka­ren tar sig fram i? ● 1. Vasa­par­ken ● X. Hum­le­går­den ● 2. Rå­lamb­s­hovspar­ken
 ?? ?? 3 VIL­KEN PLATS?
Ett gäng is­jak­ter his­sar se­gel vid Ger­ma­nia­vi­ken, men var hit­tar du den?
● 1. Brom­ma
● X. Nac­ka
● 2. Djurs­holm
3 VIL­KEN PLATS? Ett gäng is­jak­ter his­sar se­gel vid Ger­ma­nia­vi­ken, men var hit­tar du den? ● 1. Brom­ma ● X. Nac­ka ● 2. Djurs­holm
 ?? ?? HUR STORT?
8
Här åks det käl­ke i ut­kan­ter­na av Gär­det, de­len som i dag kal­las Gär­dets sport­fält. Men hur stort är det öpp­na grön­om­rå­det La­du­gårds­gär­de in­klu­si­ve sport­fäl­tet, gräsy­tor­na, en­ligt Kung­li­ga Djur­går­dens för­valt­ning?
● 1. Drygt 20 hek­tar
● X. Drygt 40 hek­tar
● 2. Drygt 60 hek­tar
HUR STORT? 8 Här åks det käl­ke i ut­kan­ter­na av Gär­det, de­len som i dag kal­las Gär­dets sport­fält. Men hur stort är det öpp­na grön­om­rå­det La­du­gårds­gär­de in­klu­si­ve sport­fäl­tet, gräsy­tor­na, en­ligt Kung­li­ga Djur­går­dens för­valt­ning? ● 1. Drygt 20 hek­tar ● X. Drygt 40 hek­tar ● 2. Drygt 60 hek­tar
 ?? ?? VIL­KET ÅR?
10
Kanske in­te en njut­nings­full pro­me­nad, men lik­väl en gång­marsch från Rid­dar­hol­men an­no 1960. Men när ska den sista folk­bok­för­da per­so­nen ha flyt­tat från Rid­dar­hol­men?
● 1. 1970
● X. 1990
● 2. 2010
VIL­KET ÅR? 10 Kanske in­te en njut­nings­full pro­me­nad, men lik­väl en gång­marsch från Rid­dar­hol­men an­no 1960. Men när ska den sista folk­bok­för­da per­so­nen ha flyt­tat från Rid­dar­hol­men? ● 1. 1970 ● X. 1990 ● 2. 2010
 ?? ?? VIL­KEN KYRKA?
9
Slu­tet av 1800-ta­let och det åks skrid­skor på den fix­a­de na­tu­ri­sen, men vad är det för kyrka som syns i bak­grun­den?
● 1. Stor­kyr­kan
● X. Kungs­holms kyrka
● 2. Hed­vig Ele­o­no­ra kyrka
VIL­KEN KYRKA? 9 Slu­tet av 1800-ta­let och det åks skrid­skor på den fix­a­de na­tu­ri­sen, men vad är det för kyrka som syns i bak­grun­den? ● 1. Stor­kyr­kan ● X. Kungs­holms kyrka ● 2. Hed­vig Ele­o­no­ra kyrka
 ?? ?? 2 VIL­KEN FUNKTION?
Skrid­sko­åk­ning i Vasa­par­ken på 30-ta­let. Par­ken bör­ja­de an­läg­gas i slu­tet av 1800-ta­let och fick sitt namn 1900. Men vad fanns på plat­sen ti­di­ga­re? ● 1. Ber­gi­ans­ka träd­går­den ● X. Sta­dens träd­gård ● 2. Ex­pe­ri­mental­fä­tet
2 VIL­KEN FUNKTION? Skrid­sko­åk­ning i Vasa­par­ken på 30-ta­let. Par­ken bör­ja­de an­läg­gas i slu­tet av 1800-ta­let och fick sitt namn 1900. Men vad fanns på plat­sen ti­di­ga­re? ● 1. Ber­gi­ans­ka träd­går­den ● X. Sta­dens träd­gård ● 2. Ex­pe­ri­mental­fä­tet
 ?? ?? VIL­KEN STADSDEL?
5
Ti­digt 1900-tal och det åks ski­dor och käl­ke ut­för Kvast­makar­bac­ken, som du hit­tar, ja var?
● 1. Kungs­hol­men
● X. Va­sas­tan
● 2. Sö­der­malm
VIL­KEN STADSDEL? 5 Ti­digt 1900-tal och det åks ski­dor och käl­ke ut­för Kvast­makar­bac­ken, som du hit­tar, ja var? ● 1. Kungs­hol­men ● X. Va­sas­tan ● 2. Sö­der­malm
 ?? ?? 1 VIL­KET NAMN?
Det leks i snön vid Norr Mä­lar­strand, men vad he­ter ber­get som lig­ger på and­ra si­dan Rid­dar­fjär­den? ● 1. Ma­ri­a­ber­get ● X. Skin­nar­viks­ber­get ● 2. Ka­ta­ri­na­ber­get
1 VIL­KET NAMN? Det leks i snön vid Norr Mä­lar­strand, men vad he­ter ber­get som lig­ger på and­ra si­dan Rid­dar­fjär­den? ● 1. Ma­ri­a­ber­get ● X. Skin­nar­viks­ber­get ● 2. Ka­ta­ri­na­ber­get
 ?? ?? VIL­KEN PLATS?
7
Ski­dåk­ning på ti­digt 50-tal, men kan du ana var? ● 1. La­du­gårds­gär­de ● X. Ha­ga­par­ken
● 2. Sto­ra Skug­gan
VIL­KEN PLATS? 7 Ski­dåk­ning på ti­digt 50-tal, men kan du ana var? ● 1. La­du­gårds­gär­de ● X. Ha­ga­par­ken ● 2. Sto­ra Skug­gan

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden