Mitt i Upplands Väsby

När Si­ri Norén

fi­ra­de sin 10-års­dag sjöng kom­pi­sar­na ”Ja må hon le­va” på ara­bis­ka. Fa­mil­jen byt­te ho­mo­ge­na Va­sas­tan mot det mer mix­a­de Väl­ling­by. ”Be­fri­an­de”, sä­ger pap­pa Vik­tor. ”Vi lär oss mer av varand­ra”, sä­ger ele­ver i nian.

- Text & foto: Pet­ter Beck­man

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden