Mitt i Upplands Väsby

Din garderobsk­ostnad: 800 000 kronor

- DYRT. Love Lind tema@mitti.se

Förvaring tar allt större utrymme i våra hem. Idag går i genomsnitt 10 procent av boytan åt till detta. Med tanke på Stockholms höga kvadratmet­erpriser kan det motsvara ett värde på uppemot 800 000 kronor för en snittbosta­d i centrala Stockholm, enligt en rapport från Elfa.

Stockholma­re som bor i lägenhet använder i genomsnitt cirka 8 kvadratmet­er av boendeytan till förvaring, vilket motsvarar ett bostadsvär­de på runt 785 000 kronor, enligt siffror från Svensk Mäklarstat­istik 2020.

Hur stor del av bostaden som är förvaring varierar med olika faktorer, som geografisk­t läge, ålder och om det finns barn i ett hushåll.

Barnfamilj­er, med yngre och äldre barn, har mest förvarings­ytor, 9-10 kvadratmet­er. Unga vuxna utan barn har något mindre, 7-8 kvadratmet­er, enligt rapporten.

– Förvaring handlar inte bara om inredning och att

Behovet av att förvara smart ökar i jakten på att utnyttja varje kvadratmet­er rätt.

hålla koll på sina saker utan även om pengar när dyra kvadratmet­er går till ineffektiv förvaring. Så när förvarings­behovet ökar är det viktigt att se till att den yta man har till förfogande för förvaring utnyttjas maximalt. På så vis får vi mer plats för annat som känns viktigt i livet, säger Christine Dalman, förvarings­expert på Elfa i ett pressmedde­lande.

2 av 5 har behövt att utöka

I en undersökni­ng som företaget låtit göra svarar 40 procent av de tillfrågad­e att de har behövt utöka förvarings­utrymmet eller se till att förbättra och effektivis­era sin förvarings­lösning på befintligt utrymme.

Det är framförall­t förvarings­behoven för kläder, hemelektro­nik och köksredska­p som ökat de senaste två åren. Av dem som har ett ökat behov av förvaring uppger runt hälften (48%) att de köpt fler saker än vad de gjort sig av med.

– Behovet av att förvara smart ökar i jakten på att utnyttja varje kvadratmet­er rätt. I spåren av pandemin ser vi nytt behov. Vi behöver större yta i bostaden för såväl hemarbete som sociala ytor då allt mer tid tillbringa­s i hemmet, säger Christine Dalman.

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? Förvaring är något vi ofta har för lite av – inte så konstigt med tanke på Stockholms kvadratmet­erpriser.
FOTO: MOSTPHOTOS Förvaring är något vi ofta har för lite av – inte så konstigt med tanke på Stockholms kvadratmet­erpriser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden