Mitt i Upplands Väsby

Tack, Kung Bo­re

- Från Sto­ra Es­sing­en. An­ders Samu­el­son Lifestyle · Family · Parenting · Babies · Kids

Så kom då änt­li­gen snön, en kär gam­mal vän som vi så väl be­höv­de. Plöts­ligt lev­de vå­ra par­ker upp med gla­da pul­kå­kan­de barn och de­ras gla­da för­äld­rar. Dess­utom fick de fles­ta barn en en bonus i form av för­äld­rar som verk­li­gen var med si­na barn, ty det går in­te att kry­pa in i en mo­bil­bubb­la om man sam­ti­digt ock­så skall skö­ta sitt barns lo­gistrik dvs ge drag­hjälp, plåst­ra om, trös­ta, he­ja på, ser­va med mat och dryck m.m.

Själv njöt jag av att se glädjen och tog med mig den hem och lät den un­der kväl­len pyt­sa ut då och då.

 ?? FOTO: CHRISTINA SANMARK ?? VINTER MÄLARENS VAT­TEN.
FOTO: CHRISTINA SANMARK VINTER MÄLARENS VAT­TEN.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden