Mitt i Upplands Väsby

Omöjlig röstning om hus i Upplands Väsby

- Rosberg SVÅRT.

Upplands Väsby kommun har ordnat en tävling för bygget av ett kvarter i Fyrklövern. Nu har kommunen valt ut sex tävlingsbi­drag att gå vidare med och inbjuder på sin hemsida oss invånare att rösta om vilka hus vi tycker bäst om.

Det enda som visas är förslagens fasader. Men för att bedöma husen vill man veta hur förslagen tillgodose­r hållbarhet, klimatneut­ralitet och energieffe­ktivitet. Man vill se exempel på hur lägenheter kan vara utformade, och om det finns gemensamhe­tsutrymmen i husen. Man vill veta hur gårdarna utformas och hur det ordnas för barn.

Kommunens utvärderin­g av de sex förslagen innehåller dock ingenting av detta utan talar bara om fasaderna. Det viktigaste saknas. Det går inte att rösta om de här förslagen, det är som att köpa grisen i säcken. I värsta fall köper kommunen också grisen i säcken.

 ?? FOTO: MIKAEL ANDERSSON ?? Skribenten tycker att det är svårt att rösta på byggförsla­gen i Fyrklövern.
FOTO: MIKAEL ANDERSSON Skribenten tycker att det är svårt att rösta på byggförsla­gen i Fyrklövern.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden