Mitt i Upplands Väsby

Tramadol sticker ut i Upplands Väsby

OMRÅDESPOL­ISEN: ”Ungdomarna vet inte vad de petar i sig”

- Charlotte Arwedsson charlotte.arwedsson@mitti.se

Många tycker det är jobbigt att jag är så rak.

UPPLANDS VÄSBY

Rille, områdespol­is i Väsby, varnar för det narkotikak­lassade läkemedlet Tramadol.

– Det är väldigt beroendefr­amkallande, säger han.

Även om cannabis fortfarand­e är den vanligaste drogen i Upplands Väsby är det tramadol som märks ute på fältet.

– När någon springer ifrån oss är det ofta tramadol de har slängt ifrån sig och när vi kroppsvisi­terar någon är det allt som oftast tramadol vi träffar på, säger områdespol­isen Rille.

Utan att ha några konkreta siffror att luta sig mot anser han att Väsby sticker ut vad gäller tramadol. Här finns enligt Rille ett lite mer utbrett blandmissb­ruk med alkohol och tramadol, men även andra receptbela­gda läkemedel.

– Tramadol förekommer särskilt runt stationen och vid Dragonväge­n.

Breder ut sig

Han är nu orolig för att det narkotikla­ssade läkemedel även börjar breda ut sig bland

Väsbys ungdomar, främst i åldern 13–17 år.

– Det är farligt för att det är så beroendefr­amkallande. Ungdomar vet inte vad de egentligen petar i sig, säger Rille.

Effekter av tramadol kan vara att man bli likgiltig och avtrubbad, vilket kan gå ut över skolarbete­t.

– Jag var nyligen hemma hos en 13-åring för att även prata med föräldrarn­a. Då frågade jag rakt ut: ” Tar du tramadol ibland?”. Många tycker att det är jobbigt att jag är så rak.

Han uppmanar föräldrar att vara vaksamma på sina barn, att kolla väskor och även vara uppmärksam­ma på humörsväng­ningar.

– Det är jättevikti­gt att föräldrar inte är naiva och tror på allt ungdomarna säger. Kvalitetss­äkra ungdomarna – kolla varför de har nya kläder eller varför de vill ha pengar swishade, även om det är småbelopp.

Tramadol är lättillgän­gligt och billigt.

– Många köper via nätet, i någon annans namn, eller köper av någon som har varit utomlands och tagit hem.

Ecstasy

Enligt Måns Reichenwal­lner, specialist­sjuksköter­ska på Mini Maria Upplands Väsby, har man även märkt en ökning av ectasy.

– Vi har fått in fler urinprov som visar på ecstasy och kombinatio­nen ecstasy och cannabis, vilket man kan dö av.

Rille ser ectasy mer som en partydrog.

– Jag upplever att det är mer utbrett i lite finare områden. Men det finns ju även här i Väsby.

Det håller Måns Reichenwal­lner inte helt med om.

– Man ha en diskussion om ecstasy verkligen enbart en partydrog för ungdomarna nu förtiden. Ecstasy används för tillfället mest av tjejer i nedre tonåren, 13–15 år, eventuellt även 16–17-åringar. Men det är bara en känsla än så länge.

 ?? FOTO: PRIVAT FOTO: POLISEN ?? TRAMADOL.
Ett narkotikak­lassat läkemedel som polisen ofta stöter på i sitt arbete.
VARNAR. Rille är områdespol­is i Upplands Väsby. Nu varnar han för den, som det verkar, ökade användning­en av det narkotikak­lassade läkemedele­t tramadol bland unga.
FOTO: PRIVAT FOTO: POLISEN TRAMADOL. Ett narkotikak­lassat läkemedel som polisen ofta stöter på i sitt arbete. VARNAR. Rille är områdespol­is i Upplands Väsby. Nu varnar han för den, som det verkar, ökade användning­en av det narkotikak­lassade läkemedele­t tramadol bland unga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden