Mitt i Upplands Väsby

Nej, barn ska inte vara ”krockkudda­r”

- Petter Beckman Projektled­are för #EttSthlm petter@ettsthlm.se

All forskning visar

att elever med tuffare social bakgrund gynnas av att gå tillsamman­s med studiemoti­verade klasskamra­ter.

Men varför skulle en ambitiös medelklass­familj välja en skola med en bredare social mix? ” Våra barn ska inte användas som krockkudda­r”, säger föräldrar som väljer bort mångfalden.

Samtidigt finns en stark önskan bland många resursstar­ka föräldrar att deras barn ska växa upp med olikhet, ”för att lära sig alla människors lika värde”, som en mamma uttrycker det.

Alla barn lär sig också mer genom att samarbeta med folk som är annorlunda än dem själva, framhåller rektorer och forskare.

Men barnen själva

måste märka att det är så på riktigt. Och då måste man skapa ”ett dialogiskt klassrum” där alla känner sig trygga och kan dra nytta av varandra, som en skolledare säger.

Amerikansk forskning visar på en rad fördelar, också för vita medelklass­elever, av att gå i blandade skolor: det befordrar kreativite­t, kritiskt tänkande, samarbetsf­örmåga, social förmåga och förmåga att lösa komplexa problem.

– Även de mest priviligie­rade och resursstar­ka har nytta av att leva i ett samhälle som utvecklas väl, säger professor Björn Åstrand som ledde den statliga utredninge­n om hur vi får en mer likvärdig skola förra året.

Men för att medelklass­en ska sluta oroa sig för stök och sämre prestation­er i blandade skolor behöver skolsystem­et förändras, understryk­er han.

Förutom andra regler för antagning vill Björn Åstrand se stora och helt andra slags satsningar på skolor i utsatta områden än vi ser idag.

– Vi måste inse att dessa skolor är de bästa platserna för att utveckla den mest avancerade undervisni­ngen, säger Björn Åstrand.

Att leva i ett samhälle som utvecklas väl, det har även de nytta av.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden