Mitt i Upplands Väsby

FRÅ­GAN

- Food · Nick Jonas · Amartya Sen

· Snart är det fet­tis­dag. Hur ska man äta sem­lan? Ca­mil­la Kem­pe med am­staffval­pen Ma­ja:

– Jag tar all­tid av top­pen först och läg­ger den åt si­dan. Se­dan grä­ver jag mig nedåt med ske­den. Jag äter det göt­ti­gas­te först. Se­dan blir det näs­tan att jag in­te äter mer.

Jo­nas Lund och Philip Kang­as:

– Jag vill in­te ha gräd­den ut­an ba­ra man­del­mas­san, sä­ger Philip. Of­ta äter pap­pa upp gräd­den. Jag äter den som en ham­bur­ga­re. – Jag gil­lar va­nilj­sem­la, men in­te man­del­mas­sa, sä­ger Jo­nas.

Bengt-Åke Grip:

– Man äter loc­ket först. Sen en stor tug­ga med li­te gräd­de. Jag kä­kar run­tom så att man­del­mas­san är kvar till sist. Jag ha­de all­tid varm mjölk och ka­nel till när jag var li­ten. Det är jät­te­gott, men nu blir det ald­rig så.

Mi­na Hell­ström Mu­te­ve­lic:

– Jag äter loc­ket först, med li­te gräd­de på. Men jag gil­lar in­te man­del­mas­sa, så jag äter helst va­nilj­sem­lor. Ing­en mjölk till. Ja, jag fry­ser li­te. Jag har van­tar­na i bi­len.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden