Mitt i Upplands Väsby

-
 ??  ?? Ni­na Ul­le­ni­us, 52, fri­sör, Njurs­ta
– In­te sär­skilt myc­ket. Man är mer på varand­ra, men man får även mer tid för varand­ra. Jag plug­gar nu och jag och min man ses li­te ex­tra på lun­chen. Men visst är det en spe­ci­ell tid.
Ni­na Ul­le­ni­us, 52, fri­sör, Njurs­ta – In­te sär­skilt myc­ket. Man är mer på varand­ra, men man får även mer tid för varand­ra. Jag plug­gar nu och jag och min man ses li­te ex­tra på lun­chen. Men visst är det en spe­ci­ell tid.
 ??  ?? Ne­vin Te­kin, 53, apo­teks­chef Run­by torg
– Bå­de min man och jag job­bar på apo­tek och är eg­na fö­re­ta­ga­re. Skul­le vi bli sju­ka skul­le det va­ra ka­ta­strof. Det blir in­te li­ka myc­ket pus­sar och kra­mar ef­tersom man är oro­lig för att bli smit­tad. Det blir en stress.
Ne­vin Te­kin, 53, apo­teks­chef Run­by torg – Bå­de min man och jag job­bar på apo­tek och är eg­na fö­re­ta­ga­re. Skul­le vi bli sju­ka skul­le det va­ra ka­ta­strof. Det blir in­te li­ka myc­ket pus­sar och kra­mar ef­tersom man är oro­lig för att bli smit­tad. Det blir en stress.
 ??  ?? La­na Kh­dir, 45, fri­sör, Töj­nan
– Ha ha, nej mitt kär­leksliv har in­te på­ver­kats alls. Men för and­ra har det nog spe­lat in. Det har bli­vit myc­ket mind­re dej­tan­de.
La­na Kh­dir, 45, fri­sör, Töj­nan – Ha ha, nej mitt kär­leksliv har in­te på­ver­kats alls. Men för and­ra har det nog spe­lat in. Det har bli­vit myc­ket mind­re dej­tan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden