Mitt i Upplands Väsby

Bröt mot väj­nings­plik­ten – kroc­ka­de

-

HAG­BYLUND. En tra­fi­ko­lyc­ka in­träf­fa­de för­ra fre­da­gen på läns­väg 265, Nor­rorts­le­den, i höjd med tra­fik­plats Hag­bylund.

Po­lis, am­bu­lans och rädd­nings­tjänst kal­la­des till plat­sen ef­ter larm om krock mel­lan två per­son­bi­lar.

Inga per­sonska­dor är rap­por­te­ra­de. En an­mä­lan om att den ena fö­ra­ren in­te ha­de iakt­ta­git väj­nings­plikt upp­rät­ta­des.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden