Mitt i Upplands Väsby

Sva­ga isar

-

Även om det har va­rit kal­la dygn un­der ja­nu­a­ri och bör­jan av feb­ru­a­ri finns det gott om för­rä­dis­ka isar.

Bland an­nat har det bil­dats stöpis av snö som vat­ten­dränkts och se­dan fru­sit. Den kan va­ra svår­be­dömd och mind­re håll­bar än kärnis.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden