Mitt i Upplands Väsby

VEC­KANS DIKT: Co­ro­na-rap

- Lil­le­mor An­ni­es­dot­ter

Den­na för­ban­na­de pan­de­mi

Vill man helst ge f-n i

Slip­pa tvång och re­strik­tio­ner Ba­ra sö­ka at­trak­tio­ner Un­der­bart med trän och skog Tänk en trång och hög­ljudd krog Mat, dryck, dans och li­te hång­el Ut­an hand­sprit och två­me­terskrång­el Men så får vi ab­so­lut in­te gö­ra Vi mås­te fort­sät­ta trå­na

Tills vi har be­seg­rat co­ro­na

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden