Mitt i Upplands Väsby

LÄSARBILD: Vac­cin-vy

-
 ?? FOTO: MA­RIA ALMGREN PASTOR ?? UT­SIKT. Vin­ter­pro­me­nad med un­der­bar ut­sikt mot Stads­hu­set som nu­me­ra är vac­ci­na­tions­cen­tral – vi ser lju­set i tun­neln!
FOTO: MA­RIA ALMGREN PASTOR UT­SIKT. Vin­ter­pro­me­nad med un­der­bar ut­sikt mot Stads­hu­set som nu­me­ra är vac­ci­na­tions­cen­tral – vi ser lju­set i tun­neln!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden