Mitt i Upplands Väsby

Så funkar virus

- KÄLLA: FOLKHÄLSOM­YNDIGHETEN, KI

De flesta mutationer är neutrala och förändrar inte virusets egenskaper. Men en del visar sig vara fördelakti­ga för viruset, genom att öka förmågan att sprida sig, eller som gör att de inte känns igen av antikroppa­r. Flera varianter är i omlopp runt om i världen. De uppkallas efter det land där de först upptäcktes, som den spanska, brittiska, sydafrikan­ska och den brasilians­ka varianten. Mutationer upptäcks vid helsekvens­ering av virus. Hela arvsmassan, totalt 30 000 baser, analyseras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden