Mitt i Upplands Väsby

Regeringen bär ansvar för dyrare elräkninga­r

- Camilla Brodin (KD), energipoli­tisk talesperso­n Maria Fälth (KD), kommunalrå­d Upplands Väsby

För många svenskar kommer månadens elräkning vara en hemsk upplevelse. Men detsamma gällde förra månadens och även månaden dessförinn­an. Priserna har femdubblat­s på sina håll.

Även om vi har några kalla månader bakom oss kan inte de skenande elpriserna enbart tillskriva­s vädret. Den rödgröna regeringen har ett betydande delansvar.

Det är framför allt södra Sverige som drabbas hårt av regeringen­s politik. Redan i höstas konstatera­de elbolaget Bixia i en rapport att vissa dagar kunde priset i söder vara upp till 20 gånger högre än i norra delen av landet.

Detta trots en mild, stundtals varm höst. Det visar på ett systemfel och anledninge­n är att regeringen medvetet fasat ut en stabil energikäll­a som kärnkraft till förmån för den mer väderberoe­nde vindkrafte­n.

Som om inte detta vore nog vill regeringen införa höjda elnätsavgi­fter. Kundkraft har startat ett uppror mot höjningen som rimligt i ljuset av att avgifterna ökade med nästan 30 procent mellan 2014 och 2019. Både energimark­nadsinspek­tionen och Konkurrens­verket pekar på att höjningarn­a bör syfta till att förbättra kapacitete­n utan att det finns risker för utökade vinster. Regeringen lyssnade inte.

Regeringen har enträget bestämt sig. Vindkrafte­n ska sköljas över svenskarna. Trots att den uppenbart inte räcker för att försörja svenskarna med el året om. El är en del av vår grundlägga­nde infrastruk­tur. Det ska bara fungera och det ska inte vara för dyrt.

När du tittar på din elräkning och frågar dig om det måste vara så här, är svaret nej. Det finns en annan väg framåt för svensk energipoli­tik och elförsörjn­ing.

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? DYRT. KD anser att regeringen har ett ansvar för de ökande elpriserna.
FOTO: MOSTPHOTOS DYRT. KD anser att regeringen har ett ansvar för de ökande elpriserna.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden