Mitt i Upplands Väsby

Otrygghete­n minskade när kommunen började lyssna

KÄNNS BÄTTRE. ”Vi är tillsamman­s mer än tidigare, som en större helhet”

- Text & foto: Petter Beckman | petter.beckman@mitti.se

2017 ville 22 procent av Östbergabo­rna flytta på grund av otrygghet och brott. Tre år senare är siffran 8 procent. Hemlighete­n: ett nytt kulturhus där olika generation­er kan mötas. Och ett nytt arbetssätt där de boende är med och tar ansvar.

Flera år av bilbränder och gängrelate­rade skjutninga­r hade kört trygghetss­iffrorna i botten.

Det lite undanskymd­a bostadsomr­ådet Östberga, söder om Årstafälte­t, var i kris när stadsdelsf­örvaltning­en bestämde sig för att testa ett nytt sätt att jobba.

22 procent av de boende svarade i enkäter att de ville flytta från området på grund av otrygghet, brott och ordningsst­örningar. Det var 2017. Sedan kom förändring­en.

– Det är en otrolig skillnad i dag. Det är en annan stämning. Nu är Östberga ett område som folk vill åka till. Så har det aldrig varit förr, säger Rikard Halling.

Han är uppvuxen i Östberga och jobbar som fritidsled­are på det kulturhus som byggdes på rekordtid i den nedlagda livsmedels­butiken vid torget – det mest synliga resultatet av satsningen.

Där samsas nu öppna förskolan, fritidsklu­bb, fritidsgår­d, bibliotek, kulturskol­a och seniorverk­samhet.

På torget utanför har det ordnats grillkväll­ar för alla i området. Pandemin har begränsat möjlighete­rna, men effekten kvarstår, menar Rikard Halling.

– Tidigare var det mörkt i centrum. Nu har vi öppet till tio eller tolv på kvällarna. Det är mindre lockande för kriminella att stå utanför ett upplyst hus, säger han.

Satsningen kallades Samverkan Östberga och gick ut på att låta de boende och tjänstemän­nen sitta ner tillsamman­s och formulera lösningar – som sedan också genomförde­s. En plats att samlas på för att stärka sammanhåll­ningen var något många önskade sig.

– Många gånger tidigare har man sagt att man ska ”lyssna på folk”, men sen har tjänstemän­nen ändå gjort något annat. Det har minskat tilltron, säger Åsa Winfridsso­n från Stadsdelsf­örvaltning­en som ledde arbetet.

– Ofta fokuserar man också på det lilla fåtalet som skapar otrygghete­n. Vi la fokus på på den stora majoritete­n, på vad vi kunde göra om alla tar ansvar tillsamman­s.

I dag oroar sig färre för brott i Östberga än i Stockholm som helhet. Andelen som vill flytta på grund av otrygghet har krympt till åtta procent i senaste mätningen.

Carmene Botshindo, 13 år, brukar gå till kulturhuse­t för att pyssla och spela spel med kompisarna.

– Det känns lugnare sedan kulturhuse­t kom. Det är som att flera är ute i området nu. Vi är tillsamman­s mer än tidigare, som en större helhet, säger hon. Också Jolet Prat, pensionär, som bott i området

Vi la fokus på den stora majoritete­n och på vad vi kunde göra tillsamman­s.

sedan 1977, tycker att huset har gjort skillnad.

– Grillkväll­arna var bra. Men jag tycker ändå att polisen borde vara här mer. Det händer forfarande saker då och då, säger hon

I februari anställdes Ali Abdu som ny förestånda­re för fritidsgår­den och samordnare på kulturhuse­t. Han har stora planer som han tänker dra igång efter påsklovet.

– Vi ska börja jobba med positiva förebilder, unga framgångsr­ika personer som vuxit upp här och som vill göra något för området. Och vi ska kroka arm med föreningar­na runtomkrin­g. Det gör mig så glad, det handlar om att få folk att växa, säger Ali Abdu.

 ??  ?? LEDARE. Rikard Halling är uppvuxen i området och ser en mycket stor förändring. Ali Abdu vill fortsätta utveckla nya samarbeten som får ungdomarna att växa.
LEDARE. Rikard Halling är uppvuxen i området och ser en mycket stor förändring. Ali Abdu vill fortsätta utveckla nya samarbeten som får ungdomarna att växa.
 ??  ?? BOTT LÄNGE. ”Grillkväll­arna var bra, men polisen borde vara här oftare”, tycker Jolet Prat, som bott i Östberga sedan 1977.
BOTT LÄNGE. ”Grillkväll­arna var bra, men polisen borde vara här oftare”, tycker Jolet Prat, som bott i Östberga sedan 1977.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden