Mitt i Upplands Väsby

Högtryck på hyrbilsmar­knaden

Många vill köra miljöbil i sommar

- Jonas Berge tema@mitti.se

Det blir en sommar i Sverige – igen. Det märks inte minst på hyrbilsmar­knaden. Avis i Stockholm har redan 85 procent fler bokningar i juli än i fjol. Tydligt är också att fler stockholma­re vill hyra en miljöbil.

I början av 2021 avvaktade kunderna in i det längsta i hopp om att restriktio­nerna skulle lätta. Under januari till mars bokades i genomsnitt 40 procent av Avis bilar 24 timmar eller mindre i förväg.

Men de senaste veckorna är betydligt fler ute i god tid.

– Svenska folket har insett att det blir ännu en sommar på hemmaplan och har börjat planera för det, säger Andrew Smith, Sverigeche­f på Avis.

Bokningarn­a i juli och augusti är 85, respektive 89 procent fler än förra året.

Hos Hertz håller de sena bokningarn­a i sig, enligt kommunikat­ionschefen Cecilia Saberi. Även om det har minskat något.

Andra trender i år är, enligt Andrew Smith, kortare hyreskontr­akt, oftast två, tre veckor. Förra våren leasade många bil i ett par tre månader för att undvika kollektivt­rafiken.

Cecilia Saberi ser en annan tendens: En klar ökning av de minst månadslång­a avtalen och snittuthyr­ningstiden har gått från fem till sju dagar.

Stora bilar poppis

Ytterligar­e en tendens är att kunderna efterfråga­r större bilar, familjeanp­assade.

– Stora bilar går alltid först, så se till att vara ute i god tid inför sommaren, tipsar Cecilia Saberi.

Andrew Smith gläds åt stockholma­rnas miljöintre­sse.

Sedan början av 2020 har Avis ökat andelen miljöbilar från 26 procent till 44.

– Speciellt yngre kunder vill göra så litet míljöavtry­ck som möjligt. Och vi stöder det. Det här är en stor trend som drivs från Stockholm.

Efter sommaren planerar Avis en stor miljöbilss­atsning med sex olika bilgrupper: liten, mellan och stor – i kategorier­na elbil eller hybrid.

– Alla är inte redo för en ren elbil än, särskilt inte när man ska köra längre sträckor, men vi vill alltid kunna erbjuda ett bättre miljöval för alla, säger Andrew Smith.

Hertz introducer­ar svenska elbilen Polestar 2 i dagarna.

– Vi kommer att ha vår mest hållbara flotta någonsin, säger Cecilia Saberi.

arLUGNET FÖRE STORMEN.

Svenska folket har insett att det blir ännu en sommar på hemmaplan.

 ??  ?? Ceclila Saberi.
Avis station på Klarabergs­gatan i centrala Stockholm.
Ceclila Saberi. Avis station på Klarabergs­gatan i centrala Stockholm.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden