Mitt i Upplands Väsby

Gör en insats innan du dör!

- Orolig tonåring

Vissa verkar inte ha något klimattänk alls, medan andra kanske har tappat det på vägen. Men vi kan fortfarand­e rädda klimatet!

Det fick vara max 350 ppm i luften, nu är den nästan 100 över den absoluta övre gränsen. Siffran fortsätter att öka om det inte sker en förändring, det är ni äldre som måste agera. Det är trots allt till stor del ert fel att siffran har skenat iväg med tanke på hur ni hittills har använt jordens resurser. Jämför man med hur det såg ut innan vi blev beroende av fossila bränslen har medeltempe­raturen ökat med en grad. För att den inte ska fortsätta stiga måste vi istället använda oss av förnybar energi, t.ex sol-, vind- och vattenkraf­t.

Vi har några få år på oss att minska utsläppen för att medeltempe­raturen inte ska skena iväg och hota hela vår civilisati­on. Det är lätt att känna att “det är ändå redan kört”, men vi får inte ge upp!

Vi måste hjälpas åt, klimatkris­en drabbar oss alla!

Folk verkar ha uppfattnin­gen att det är vi västerlänn­ingar som har svårast att hantera en omställnin­g. Vi har vant oss vid att leva ett liv där vi äter hur mycket kött vi vill, flyger kors och tvärs till olika semesteror­ter och bilen är en självklarh­et i var och varannan familj.

Dessutom, om hela jordens befolkning börjar leva som vi i väst räcker inte planetens resurser till, vilket tyder på att vårt levnadssät­t inte är hållbart.

Det har den yngre generation­en redan förstått, men inte ni äldre? Det ligger ett stort ansvar på er att bestämma i vilket skick ni vill överlämna vår planet.

Det finns olika sätt att göra en insats på, det handlar bara om vilka förändring­ar du är beredd att göra! Till exempel genom din konsumtion, privatekon­omi, politik eller genom att demonstrer­a.

Sopsortera, gå och cykla när du har möjlighet, ät mindre kött och handla närproduce­rad och ekologisk mat. Så vad säger du, är det inte dags att kliva ur grottan som en klimatmedv­eten person nu?

 ?? ARKIVFOTO: STEFAN KÄLLSTIGEN ?? TRAFIK. Är du beredd att ställa bilen ibland för att rädda klimatet för yngre generation­er?
ARKIVFOTO: STEFAN KÄLLSTIGEN TRAFIK. Är du beredd att ställa bilen ibland för att rädda klimatet för yngre generation­er?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden