Mitt i Upplands Väsby

Här ska de som lider av postcovid få hjälp

-

◗ Vårdcentra­len och/eller primärvård­srehab är första instans.

◗ Danderyds sjukhus för svåra kognitions­problem och de som drabbats av extrem trötthet.

◗ Södersjukh­uset eller Danderyds sjukhus för Posturalt Ortostatis­kt Takykardis­yndrom, POTS. Symtom är hjärtklapp­ning, yrsel, obehag när man reser sig till stående från sittande eller liggande. ◗ Karolinska i Huddinge för patienter med symtom i tre månader eller mer, utan förbättrin­g, som behöver multidisci­plinär utredning.

◗ Akuten vid bröstsmärt­or med risk för allvarlig hjärtpåver­kan, eller blodpropp i lungorna.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden