Mitt i Upplands Väsby

Traditione­llt midsommarf­irande inställt

-

På grund av rådande omständigh­eter under pandemin har Upplands Väsby kommun beslutat att ställa in det traditione­lla midsommarf­irandet. Detta med anledning av att traditione­llt firande inte kan arrangeras utan risk för smittsprid­ning. På kommunens Facebooksi­da och webbplats kommer en digital midsommarh­älsning att publiceras.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden