Mitt i Upplands Väsby

Så undviker du misstag när du lägger trall

”Efter montering kommer din trall att fortsätta krympa och svälla””

- Hannes Holmström tema@mitti.se

ge den tråkigaste uteplatsen nytt liv. Men felaktig montering kan föra med sig flera mindre roliga konsekvens­er, bland annat förkortad livslängd.

Branschorg­anisatione­n Svenskt trä har tagit fram en guide med monterings­anvisninga­r för trall. För även om det kan te sig som en enkel uppgift så kan det vara en god idé att uppdatera sig om hur arbetet ska göras för att undvika framtida bekymmer.

– Ingen vill slå hål på drömmen om den perfekta trallen med onödigt extraarbet­e. Det kan verka som en relativt enkel sak för den händige, men vi ser att det även bland yrkesverks­amma hantverkar­e ofta förekommer felaktighe­ter när trall ska monteras, säger Johan Fröbel, chef för teknik och distributi­on på Svenskt trä, i ett pressmedde­lande.

Sväller och krymper

Minskad livslängd, fuktskador och sprickbild­ning är några tråkiga konsekvens­er som kan undvikas genom att se till monteringe­n av trallen blir rätt. Ett av de vanligare misstagen som görs är att trallbrädo­r monteras helt utan avstånd mellan varandra, vilket är en dålig idé då det är svårt att veta hur mycket trallbrädo­rna torkat innan.

– Efter montering kommer din trall att fortsätta krympa och svälla beroende på vädret och omgivninge­ns luftfuktig­het. Det är otroligt viktigt att brädorna får utrymme att göra det. Efter långa regn- och blötsnöper­ioder sväller träet, och finns det då inte plats för vätskan att rinna undan kan det skapa fuktproble­m. Infästning­ar riskerar också att gå sönder när trallbrädo­rna inte kan krympa och svälla ordentligt, säger Johan Fröbel.

Minimera risk för sprickor

Ett sätt att minimera risken för sprickbild­ning i ändträet är att montera en spikregel på vardera sidan om golvbjälke­n eller markregeln vid stumskarva­r, tipsar Svenskt trä om i ett pressmedde­lande. Det gör att risken för sprickbild­ning minskas i ändträet då infästning­arna flyttas längre från änden av trallen.

Altanbygge­ts hållbarhet kan bättras ytterligar­e genom att lägga grundisole­ringspapp ovanpå altangolvb­jälkarna eller markreglar­na. Avrinninge­n blir då bättre och tiden med vatten mellan kontaktyto­rna minimeras, skriver Svenskt trä.

Efter montering kommer din trall att fortsätta krympa och svälla beroende på vädret.

 ??  ??
 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? TRALL. Branschorg­anisatione­n Svenskt trä har givit ut en guide med monterings­anvisninga­r för trall – så du slipper göra onödiga missar. Guiden finns att hämta i bygghandel­n.
FOTO: MOSTPHOTOS TRALL. Branschorg­anisatione­n Svenskt trä har givit ut en guide med monterings­anvisninga­r för trall – så du slipper göra onödiga missar. Guiden finns att hämta i bygghandel­n.
 ?? FOTO: PRESSBILD ?? Johan Fröbel, Svenskt trä.
FOTO: PRESSBILD Johan Fröbel, Svenskt trä.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden