Mitt i Upplands Väsby

Hushållens skuld- och räntekvot (1993-2020)

- KÄLLA: SCB OCH SBAB

Samtliga hushålls skuld- och räntekvot. Perioden 1993–2020. Skulderna som andel av hushållens disponibla inkomster har aldrig varit så höga som nu mätt sedan början av 1990-talet (till följd av höga bostadspri­ser). Samtidigt har hushållens ränteutgif­ter (brutto) aldrig varit lägre.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden