Vad in­ne­bär stra­ma höft­bö­ja­re?

Kan yo­gaöv­ning­ar hjäl­pa mot stra­ma höft­bö­ja­re?

Aktiv Träning (Sweden) - - FRÅGA OSS -

SVAR: Höft­bö­jar­na är de musk­ler som för­bin­der rygg­ra­den och be­nen. Den pri­mä­ra funk­tio­nen är att se till att du kan hål­la dig upp­rätt och bö­ja i höf­ten. Om du sit­ter myc­ket så sträcks musk­ler­na in­te ut till­räck­ligt och det gör de kor­ta och oe­las­tis­ka. Ste­la höft­bö­ja­re kan ge värk i länd­ryg­gen, då­lig håll­ning och ned­satt rör­lig­het i höf­ten, vil­ket bland an­nat kan ha en ne­ga­tiv ef­fekt på din löp­stil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.