STYR­KA

Aktiv Träning (Sweden) - - INNEHÅLL -

— sju vik­ti­ga musk­ler som of­ta glöms bort när man styr­ke­trä­nar. Se hur du ska trä­na dem.

Du trä­nar sä­kert re­dan de sto­ra musk­ler­na på bröst­kor­gen, lå­ren och över­ar­mar­na när du är på gym­met, och du kom­mer sä­kert ock­så ihåg att trä­na mag­musk­ler­na. Men hur är det egent­li­gen med ser­ra­tus an­te­ri­or, brachio­ra­di­a­lis och ro­ta­tor­kuf­fen? Des­sa musk­ler, som många glöm­mer bort att trä­na, är fak­tiskt ock­så myc­ket vik­ti­ga för styr­kan, häl­san och fy­si­ken. Läs mer om det här.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.