SJUK­DOM

Aktiv Träning (Sweden) - - WATT – FÅ BÄTTRE KOLL PÅ DIN TRÄNING -

När du kräks el­ler har di­ar­ré för­lo­rar krop­pen myc­ket väts­ka på kort tid. Vid svå­ra tarmin­fek­tio­ner kan du för­lo­ra så myc­ket som 5–10 li­ter per dag. Vid vis­sa till­stånd ökar väts­ke­för­lus­ten via luft­vä­gar­na. Det sker t.ex. när du har fe­ber el­ler när du blir så rädd el­ler upp­rörd att du hy­per­ven­ti­le­rar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.