Aktiv Träning (Sweden) : 2019-11-12

NYHETER : 11 : 11

NYHETER

Lätta kryss för alla! Sverige + Nya KLASSIKERN MED KVALITET & KUNSKAP! kryss!p&Knåp BKara lätta I SAMARBETE MED KRYSS! + SVERIGES SÖTASTE BÄSTA KRYSSNÖJET! ne Kors& Tvärs ARSKALK KSM RI TMATROSVF KSMARSKALK T Ä TTMATROSVF ERVAKAREEO­ÖVERVAKARE­EO RMGIVARERR­FORMGIVARE­RR RADELKELKS­AERADELKEL­KS AERMMÖSRSK­KMAERMMÖSR­SK MROÄORPOTN­ILMROÄORPO­TN OASSNSOTAI­RROASSNSOT­AI NTSSONNADN­EÖNTSSONNA­DN ATEVGÄDRSG­TTATEVGÄDR­SG MASÄRREUMS­SAMASÄRREU­MS SFSRESNKEA­IRSFSRESNK­EA DRADNVTOKS­NADRADNVTO­KS ÅRAS R O I S IPUÖ UÖSIORÅRAS BFTNEMOPNI­MEBFTNEMOP­NI MSTNRBAAIS­SRMSTNRBAA­IS OEÄAABRRKT­DLOEÄAABRR­KT TNRTLRETEE­AETNRTLRET­EE NPNAVAOSKS­RN T SVÅRIGHETS­GRAD SVÅRIGHETS­GRAD ❤ SVÅRIGHETS­GRAD Tävla S ö drok DARGSTEHGI­RÅVS SVÅRIGHETS­GRAD SVÅRIGHETS­GRAD FAVORITEN 36sidor SVÅRIGHETS­GRAD L E REVÄTSKOBL­AT HCO DRO roliga DARGSTEHGI­RÅVS Vinn! Tävla till den SVÅRIGHETS­GRAD och Krysset 5/11 Ä L D S T E G R E V Tok(g)ulligt kryss! 36 Tävla till 5/11 36 K R Y S T sedan HJÄRNGYMPA PÅ HÖGSTA NIVÅ! Nu blir det så mycket bättre! 1957 54 EN NY TIDNING! G N I N 36 sidor roliga kryss 100%ÄNTLIGEN Tävla till den roliga sidor FULLMATADE 5/11 SIDOR! Tävla till 5/11 NYA utomMästar­provet Tävla till 3/12 20 frågor: Sökord Bubblaren Bikupan Krisskross kryss! DROKÖS Rotfrukter • • • Tv-humor Deckare Sköna 70-talet & kostymfilm­er! Stora Bara lätta kryss! sgadggäL i negoks Sökord oSmökord accesFsion­narfeemr!fel Filmkryss TÄVLA TILL 5 NOV! Vinn! Utmanarkry­sset Lycko-Kryss klassiker: om murvlar av alla de slag rP se tne ok !tr Artisten med extra allt: Grodor UARDA EINSTEIN HÖJDAREN KLASSIKERN MÄSTARPROV­ET Sudoku Sifferpyss­el Bättre Roligare Mer! JA, NU KRYSSAR VI HELA KVÄLLEN! Cher Gosa med hunden! tekapttoL Kryss Sökord Ordspiral Bit för bit Kriss kross Möt TV-profilen Sissela Kyle Stor vinstpott tessyrktaM Linda Packa väskan Carina Vackra blommor! Tillbaka i tv-rutan raH ud llok åp Ho,ho KAETOEKAIO­ET NAVAOSKSRN OE I RTMOHAVÅNR­EU ETOEKA ASURLSAJAP­RR MOHAVÅNREU NSDÖSTTTMA­I URLSAJAPRR OONS I MA TT T S T SONRKT S SDÖ NRKTTSOONS OÖÖÄAFBDYT­TKOÖÖÄAFBD­YT KÖSSIGOLSC­ETKÖSSIGOL­SC ARSSÅLIAVH­BKARSSÅLIA­VH E A V R RAEAKCOK EAKCOKRVAE F E T AVFARGON ÖRLOGSKAPT­EN FARGONTEAF LOGSKAPTEN köS & fi n n Olofsson ?tambbans aktuell med ny show llit agöH netsuk 52 Rödhåriga kändisar! Berg 20 000 kr! BÄSTA KRYSSNÖJET! Vinstregn! Roliga & underhålla­nde Alla Lycko-Kryss favoriter + det bästa ur Krysset! Vilka var LÄTTA KRYSS! Vilka höjdare! m eM d iL n d a Bonnie & Clyde? kronor ! Tusen alväT llit ned 12 n evo rebm presentkor­t TÄVLINGAR! Kluriga ✼ ✼ ✼ 34 valfritt 500kr du får kr för 350 korsord H&M på Shoppa Böcker Lässugen? 50 vinner på 36 35 Vinn! vinster! 37 Aktuella kändisar! Japan ArkeologAi 3 nniV Hundar23 Härliga hundar! w Nr 11 2019 Pris 43 kr Nr 7 * 2019 PRIS 45 kr ✷ 2019 Nr 15 APPORT ARTER BETT DALMATINER INSTINKT JAKTHUND KLIPPNING KOMMANDO LEKFULL LÅNGHÅRIG MALTESER MORRA ✽ I YAO R E D O F R EST V S A R O T V A L G O R NNO Ä K L P G Å I P P D R U OY N A M N I N D T BK I G P B T L A P A S D N I NFS P A T N K L T M O F M N M BIZEN B R R BAI N A I LLVLF G Ö R H O U E T O TEKBI I R N MHSL D G U RRRA K N N T E P NEISAOKRGS­DZM T R E H D A TAGYNA L I E T R S S O R TR W T T N L N O K R E N M L N G U F K I ANPSAI R E S E I L J A I G I E T L H DIORIHG N M S R Å H A R IRRERSOAEV G N Å O L A J A TVTDUODSKK T N W R IÖEÄSRZOA A E ORVFNIILS NEERIHLE NÖNILN VFSBATSNEE­ST TEFG AS AORERBLOGM­LG OMRS LLAOMOLIRE­ÄN NAKT UFNSR SKDWGERTOD­KI IIGTA PFNEAESUNA­TN I HSUSF REUJVRETNI­KN O YKOTI ÅSHSOVVIED­RÄ O D IKIAK KTDALDATNR­ÖL Ä T P INNAR STATSBESÖK­NK EH O K KULT KAIDO KRONPRINSI­IL U R RETAETIKUB­AKN SKATT ERAGÄSDOGN­KA AGNAM GRAMODEKIR­AB 26 Japan Friluftsli­v ROTTWEILER SKALL TIGGA TORRFODER TRANSPORTB­UR TRIMNING UPPFÖDNING VALP VÄN 7398 25 Nr 10★ 2019 Pris 43 kr av AIKIDO ASIEN BANZAI BERG BIZEN BONSAI ERÖVRINGAR FILM FLIT FÖRFÄDERSD­YRKAN GODZILLA HIERARKI inkl. moms Tävla om presentkor­t, lotter m.m. Kryssglädj­e med Sveriges vassaste konstruktö­rer! HIROSHIMA HOKKAIDO KABUKITEAT­ER KALLIGRAFI KEJSARE KULTURSKAT­T KYOTO MANGA NIHON OKINAWA RISVIN RUSNINGSTR­AFIK NR 10 2019 Friluftsli­v Hundar23 Härliga rkeologi anfi !retsniv • 10 högvinster presentkor­t • 30 lottpaket Pris 43 kr SAKE SOLEN SPORTEVENE­MANG SUSHI TOKYO TONFISK TRADITION YEN ÄTPINNAR Vinn! rN 7 • 9102 • (inkl. moms) I Finland EUR: 6,20 ANTIK AZTEKISK BÄRNSTEN DEPÅFYND ETRUSKISK FOSFATANAL­YS GIZA IKON JORDLAGER MAYA MYKENE MYANT MORRA ROTTWEILER SKALL TIGGA TORRFODER TRANSPORTB­UR TRIMNING UPPFÖDNING VALP VÄN Vårt medielands­kap lotter & (inkl moms) I Finland EUR 6,50 inkl. moms I Finland EUR 6:20 PERIOD RUIN RUNSTEN SOLVAGNEN STATY TEMPEL VAS VIKINGASKE­PP ZAGREBMUMI­EN Massor II N E N YYAAOO G A V R U L O S EESSTT N S T V E SNGNNNOO J O N T K I R D L I Y A I G E R IOOYY K A D K L YAO N O K I M T ZBBKK D S O M I A A EST ANYNFAFSPS­N NN N E I N N NNO MBUBIMIZBZ­EEENRNG ABBAAII Y Y R APORUEDYST­KL OY LKLLALVKVL­TLFLFA ATZTEEKKBB­II F T E A BK MTMHSHSSSL­RLS TRTRRRRRAA­AA GATUMARKNA­DR Å A P N NFS N STATAEAGGY­YNNAA SISRAMMOSM­ET NONENEIUIS­MSAAAOTOKK­KRFRGKGSS BIZEN BAI PTBRIYRVIE­SI TTRR D D Z ANOITANITS­ED Z LLVLF TEKBI NNKKEEAANN­PPSSAAII ESÄNERMTKP­OS MHSL RKLMGAYDLN­PD IIIIJJDDII­OO RRRAA DBMYKENEEP­FK R R I I H DTSTRNIENA­AA HHNNSSIIRR­RREERRSSOO­A NEISAOKRGS­DZM HGG TAGYNA OOAAAATTVV­TTDDUUOODD­SSKKKK TR IAKIESVIEL­YN A E E N K E NPEMKESLBP­LE ANPSAI NNWWRRIIÖÖ­EEÄÄSSRRZZ­OOAA I I J IANOLILFAG­AM DIORIHG AAEEOORRVV­FFNNIIIILL­SS H N S AATT ESTPAARODY­TO IRRERSOAEV AT O A A SSDDJJUURR­LLIIVV NNEEEERRII­HHLLEE T SDJURLIV NEPDNARTSL­NR N W R VTDUODSKK KKKKHHNNAA­LL V V T T A ARR NNÖÖNNIILL­NN VDPAMMRÖSI­RF KKHNALVTAR KULEDIGOUF­AP IÖ E TTEEFFGG A E ÄSRZOA AAÅÅJJOOGG­HHÖÖAAAASS KASSAAPPAR­AT AÅJOGHÖAAS AASS ORVFNIILS VTTLLPPTT OOMMRRSS SSOOLLRRUU­VVV TLXSSKFASM­OM SOLRUVVTLP­T NEERIHLE AARRLLEEGG­IINNSSSSGG­OOKKSSTT NNAAKKTT USDÄLSÖNIH­MA ARLEGINSSG­OKST UUFFNNSSRR NÖNILN TTOOTTGGNN­JJPPÅÅSSOO­BBRRAASSAA N SINIIJIGAG­TGTAAN TOTGNJPÅSO­BRASA TEFG KKKKOOKKAA­TTPPNNGGXX­VVKKGGIIAA L AS N Ä OMRS ULUKGILRUN­IF OOGGNNEEÄÄ­MMRRVV NIYIHUHSHS­UBUSNSFFL KKOKATPNGX­VKGIA O N EEÄÄRRLLKK L K S HOPOYKYKGK­ONOTITIIN EÄRLK D E OGNEÄMRV NAKT APPYSATNAF­GL SSAAIIVVXX­UUEEKKFF N N MMLLTT L A T SAIVXUEKF UFNSR VRPTVÅANSI­RÅ RRRRAATTGG­NNÄÄDD OÅODMDIMIK­LKIMIARAKK­V NMLT E B NNÄÄ ÄÄTRTPOPIA­INENNINAEA­RRB Ä L S RRATGNÄD IIGTA N Ä L T I F FTT S Ä F FEEMDDÄTTF­EEAGGLSSTA­AUDDM EEHHOIOKSK­KTKAOAILID­PDOOB J U V EDTEGSAD HSUSF KKUULLTTUU­RRSSKKAATT­TT F T L T O L I RAAUMMÖNNB­TTLRRTTUNN­EOOTKKO R REE T M F A AMNTRTNOK YKOTI ILLSAARAAL­EEÄIIGIITM­MMÖÖA G GESEAUP E I O D IK Ö M TAAEETTIIK­KUUBBAAKKN­N AAGGNNAAMM O S LAAEIIMÖ Ä I AK A RRABATT N R M T P J E SOOETTKVVN­NNJPPEHHJH­HASSM T B S OTVNPHHS INNAR EH O K VNNO A L N D A RLLKIILSST­GGMDDREEAV KULTURSKAT­T LISGDEVN KAIDO NPASLEVARD­RK OOVVAANNRR­RROORR RETAETIKUB­AKN OVANRROR AGNAM DTNATUBEDE­DD NNSSRRIIRR­AAKKEE NSRIRAKE EODNÖDVÄND­IG LLAAVVEEPP­GG LAVEPG KNEGALSROT­SL GGLLSS GLS 4709 I Finland EUR 6,20 sirP 34 rk AIKIDO ASIEN BANZAI BERG BIZEN BONSAI ERÖVRINGAR 3 presentkor­t & lotter Pris 43 kr STAM TALGOXE VANDRINGSS­TAV VATTENDRAG VEGETATION VINDPINAD VIOL VÄXTER HUGGORM JAKT KVIST KÅSA LÖVSÅNGARE MUGG NÄKTERGAL SKOGSSNIGE­L SNOK SOPP SPARVHÖK Japan ASK ASP BRASA DJURLIV DOMHERRE EKOLLON FÄLLKNIV FÄSTINGAR GASOL GREN HJORT HIROSHIMA HOKKAIDO KABUKITEAT­ER ASK KALLIGRAFI ASP KEJSARE BRASA KULTURSKAT­T DJURLIV KYOTO DOMHERRE MANGA EKOLLON NIHON FÄLLKNIV OKINAWA FÄSTINGAR RISVIN GASOL RUSNINGSTR­AFIK GREN HJORT lkni smom (inkl moms) Finland EUR 6:20 TIDSAM 0991-10 SAKE HUGGORM SOLEN JAKT SPORTEVENE­MANG KVIST SUSHI KÅSA TOKYO LÖVSÅNGARE MUGG TRADITION YEN NÄKTERGAL SKOGSSNIGE­L SNOK SOPP SPARVHÖK STAM TALGOXE VANDRINGSS­TAV VATTENDRAG VEGETATION VINDPINAD VIOL VÄXTER GILGNUK K YR ESS !T AKSNEVS DNAL KS PA 55 Skönt friluftsli­v TIDSAM 0164-11 dnalniF RUE 02,6 TIDSAM 0734-15 KOR 28 ABONNEMANG ALLEHANDA NÄTTIDNING BLOGG OPINION BOSTADSBIL­AGA PRAKTIKANT ENSAMRÄTT REDAKTÖR FOTO RYKTE HALVSIDA SANNINGSHA­LT INTERNET SATIR KONKURRENT SERIE JORDLAGER KRITIK MAYA KRÖNIKA MYKENE SPORTJOURN­ALIST KÄLLA STRESS MYNT PERIOD LJUDTEKNIK­ER ANTIK UNDERRUBRI­K MEDIAMOGUL A ZT E KIS UTTALANDE KMM RUIN MEJL BÄRNSTEN YTLIG RUNSTEN DEPÅFYND SOLVAGNEN E TR U SK IS K STATY FOSFATANAL­YS TEMPEL GIZA VAS IKON VIK I NG ASVKEVPP ZAGREBMUMI­EN På charterres­an 5256 APPOTORNTF­ISK ARTER ROTTWEILER BETTÄTPINN­AR SKALL DALMATINER TIGGA INSTINKT TORRFODER JAKTHUND TRANSPORTB­UR ANTALYA KLIPPNING TRIMNING BAD KOMMANDO DESTINATIO­N UPPFÖDNING LEKFULL VALP DISKOTEK LÅNGHÅRIG FLYGPLANSM­AT VÄN MALTESER FOTO MORRA GATUMARKNA­D GREKLAND LEDIG MENY PAELLA PROMENAD SARDINIEN SOLSKEN SOMMAR STRAND SYDEUROPA TAPAS TENNIS U PP LE VE LS ER UTRIKISKA TIDSAM 0208-07 0216-10 TIDSAM Charterres­a 11 presentkor­t 15 2 22 MASDIT 70-2694 lotter presentko•rtLyxiga REDOFRROT VSAVALPGÅ ÄKLIPPNIN NAMDTIPAS TLADNIMOF KLTMNMGÖR NAIHOUDGU IRNKNNHDA TRELIEWTT SORNLLUFK NMGRESETL IGIRÅHGNÅ 07 10 Medievärld­enSPORT APPORT ARTER BETT DALMATINER INSTINKT JAKTHUND KLIPPNING KOMMANDO LEKFULL LÅNGHÅRIG MALTESER ❋ ❋ KNP SVK SARDINIEN SOLSKEN SOMMAR STRAND SYDEUROPA TAPAS TENNIS UPPLEVELSE­R UTRIKISKA ABONNEMANG ALLEHANDA BLOGG BOSTADSBIL­AGA ENSAMRÄTT FOTO HALVSIDA INTERNET KONKURRENT KRITIK KRÖNIKA KÄLLA LJUDTEKNIK­ER MEDIAMOGUL MEJL ANTALYA BAD DESTINATIO­N DISKOTEK FLYGPLANSM­AT FOTO GATUMARKNA­D GREKLAND LEDIG MENY PAELLA PROMENAD VIN 10 70 rN 5 • 9102 sirP 34 rk alväT llit ned 21/3 NÄTTIDNING OPINION PRAKTIKANT REDAKTÖR RYKTE SANNINGSHA­LT SATIR SERIE SPORT SPORTJOURN­ALIST STRESS UNDERRUBRI­K UTTALANDE YTLIG 2254 MoMnaornka­i nniV troktneser­p hco !rettol 7 388021 604302 5 lkni smom rki RETURVECKA 44 7 388073 404301 ADLAD ARV BALKLÄNNIN­G BMW DIADEM FOLKFEST GODSÄGARE HUNDAR INTERVJUER KONSTITUTI­ON KRONPRINS LOGE 7 388020 804505 I dnalniF RUE 02,6 1329 388016 404306 HFionshfor­sisförirse­snan NORGE RIKEDOMAR SEMESTER SLÄKTKRÖNI­KA STAB STATSBESÖK SVERIGE VALSPRÅK 7 694883 403402 43 kr Nr 10 • 2019 Pris 7 55 AT SDJURLIV KKHNALVTAR AÅ J OGHÖAAS SOLRUVVTLP­T ARLEGINSSG­OKST TOTGNJPÅSO­BRASA KKOKATPNGX­VKGIA EÄRLK OGNEÄMRV SAIVXUEKF NMLT RRATGNÄD N Ä EDTEGSAD F T AMNTRTNOK LAAEIIMÖ OTVNPHHS LISGDEVN OVANRROR NSRIRAKE LAVEPG GLS 7 388099 104308 RETURVECKA 48 RETURVECKA 44 8/20/2019 12:24:53 PM RETURVECKA 44 MASDIT 50-5714 akcevruteR 84 8/20/2019 10:23:42 AM BALSAM BETALNING BOB ELEV FRISÖR FÖN HJÄSSA HÄSTSVANS KALUFS KASSAAPPAR­AT MILLIMETER MITTBENA 6,20) RETURVECKA 44 MJÄLL MODELLER MOMS NYKLIPPT OMPYSSLAD RABATT STAMKUND STOL TUNNHÅRIG TUPERINGSK­AM VAX (inkl. moms EUR AIKIDO ASIEN BANZAI BERG BIZEN BONSAI ERÖVRINGAR FILM FLIT FÖRFÄDERSD­YRKAN GODZILLA HIERARKI HIROSHIMA HOKKAIDO KABUKITEAT­ER KALLIGRAFI KEJSARE KULTURSKAT­T KYOTO MANGA NIHON OKINAWA RISVIN RLKIRBURRE­DNURYKTES ENAENSAMRÄ­TTEIRESPA KÄBOSTADSB­ILAGAERTN ITOUAMEDIA­MOGULANSN NTNTSLKRÖN­IKADKEPAI KINTSILANR­UOJTROPSN EDEAEYFESE­KRIRRSKRG TNMLRTOAHÄ­TKUTLJEMS DIAATLTILA­AKKITIRKH UNNNSIOLBN­NOPINIONA JGGDRGAETO­ADISVLAHL LNTEREDAKT­ÖRAGGOLBT SOK 8/26/2019 10:33:56 AM 2254 50 MoMnaornk 9/3/2019 2:05:31 PM KRY1910_01.indd 1 3 TIDSAM 4250-10 BUL Filmrecens­iion ADLAD ARV BALKLÄNNIN­G BMW DIADEM FOLKFEST GODSÄGARE HUNDAR INTERVJUER KONSTITUTI­ON 4247 ADLAD ARV BALKLÄNNIN­G BMW DIADEM FOLKFEST GODSÄGARE HUNDAR INTERVJUER KONSTITUTI­ON KRONPRINS LOGE LYK1907_01.indd 1 KRONPRINS LOGE NORGE RIKEDOMAR SEMESTER SLÄKTKRÖNI­KA STAB STATSBESÖK SVERIGE VALSPRÅK 10 KNP1911_01.indd 1 NORGE RIKEDOMAR SEMESTER SLÄKTKRÖNI­KA STAB STATSBESÖK SVERIGE VALSPRÅK ddni.10_7091KVS KOR1915_01.indd 1 BALSAM BETALNING BOB ELEV FRISÖR FÖN HJÄSSA HÄSTSVANS KALUFS KASSAAPPAR­AT MILLIMET ER MITTBENA V A L S P R Å K S K E G 1 VIN1910_01.indd 1 MJÄLL MODELLER MOMS NYKLIPPT OMPYSSLAD RABATT STAMKUND STOL TUNNHÅRIG TUPERINGSK­AM V AX SLUT STORSLAGEN TEMA TV ÅA UPPFRISKAN­DE UPPFÖLJARE U SEL VARM VÄLGJORD AVSLÖJANDE DEBUTANT DRAMATURGI DRAVEL FANTASY FINURLIG KLAGOMÅL KONSTNÄRLI­G KUL MÖRK NÖDVÄNDIG AVSLÖJANDE PREMIÄR DEBUTANT DRAMATURGI DRAVEL FANTASY FINURLIG KLAGOMÅL KONSTNÄRLI­G KUL MÖRK NÖDVÄNDIG ASK ASP BRASA DJURLIV DOMHERRE EKOLLON FÄLLKNIV FÄSTINGAR KRONPRINS GASOL LOGE GREN NORGE HJORT RIKEDOMAR HUGGORM SEMESTER JAKT SLÄKTKRÖNI­KA KVIST STAB KÅSA STATSBESÖK LÖVSÅNGARE SVERIGE MUGG VALSPRÅK NÄKTERGAL SKOGSSNIGE­L 7 714883 803405 8/12/2019 2:37:43 PM :AKCEVRUTER 64 20 TT:otoF ADLAD ARV BALKLÄNNIN­G BMW DIADEM FOLKFEST GODSÄGARE HUNDAR INTERVJUER KONSTITUTI­ON SNOK SOPP SPARVHÖK STAM TALGOXE VANDRINGSS­TAV VATTENDRAG VEGETATION VINDPINAD VIOL VÄXTER RUSNINGSTR­AFIK SAKE SOLEN SPORTEVENE­MANG SUSHI TOKYO TONFISK TRADITION YEN ÄTPINNAR AM 8/20/2019 8:42:34 9102/22/8 388425 004302 05:73:8 MA PREMIÄR SLUT STORSLAGEN TEMA TVÅAN UPPFRISKAN­DE UPPFÖLJARE USEL VARM VÄLGJORD 30 7 53 ddni.10_5091KOS RETURVECKA 44 1 23 20 21 23 31 91 1 22 BUL1910_01.indd 9102/82/6 53:30:1 P 45 Förnamn: Efternamn: