Aktiv Träning (Sweden) : 2019-11-12

WATT – FÅ BÄTTRE KOLL PÅ DIN TRÄNING : 25 : 25

WATT – FÅ BÄTTRE KOLL PÅ DIN TRÄNING

DRICKER DU SOM DU SKA? Symptom du kan få om du dricker FÖR LITE Törst Huvudvärk Hög puls Sämre koncentrat­ion Yrsel Uttorkning ● ● ● ● ● ● Det vinner du genom att dricka LAGOM MYCKET Du blir klar i huvudet Ökad prestation­sförmåga vid träning Bättre matsmältn. Finare hy ● ● ● ● Symptom du kan få om du dricker FÖR MYCKET Kramper Huvudvärk Sämre balans Yrsel Vattenförg­iftning ● ● ● ● ● 25 12A/K2TI0V1T9R­ANAINKGTI.VSETR|AXNXINXG2.0S1E7