LÄTT, LÄT­TA­RE, LÄT­TAST

Aktiv Träning (Sweden) - - NYHETER -

Bel­gis­ka La­zer har med all­round­hjäl­men Ge­ne­sis ta­git fram sin hit­tills lät­tas­te värsting­hjälm, och med en­dast 189 gram (stl S ut­an MIPS) är den verk­li­gen fjä­der­lätt. 22 sto­ra luft­ka­na­ler ger max­i­mal ven­ti­la­tion – en­ligt La­zer t.o.m. mer än om man cyklar bar­hu­vad! – och sam­ti­digt är de ae­ro­dy­na­mis­ka egen­ska­per­na ut­märk­ta. Man kan smart nog kö­pa till ett så kal­lat Ae­ros­hell, som kan klic­kas fast på hjäl­men – och vips – har man en renod­lad ae­ro­hjälm. Pris: 2 249 kr/2 449 kr (med MIPS). la­zersport.com

Ge­ne­sis finns ock­så med MIPS-sy­stem (Mul­ti-Direc­tio­nal Im­pact Pro­tec­tion Sy­stem), som skyd­dar ex­tra bra mot sne­da slag och stö­tar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.