STYR­KE­TRÄ­NA EF­TER DIN DAGSFORM

Aktiv Träning (Sweden) - - NÄSTA NUMMER -

Ny forsk­ning vi­sar att ett bra sätt att få bätt­re re­sul­tat är att lå­ta dags­for­men sty­ra styr­ke­trä­ning­en istäl­let för att föl­ja ett pro­gram sla­viskt. Vi för­kla­rar och guidar dig till hur du an­pas­sar trä­ning­en ef­fek­tivt och mål­in­rik­tat be­ro­en­de på hur det känns för da­gen – s.k. au­to­re­gle­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.