UTHÅLLIGHE­TSVECKA

Aktiv Träning (Sweden) - - ÖKA DIN UTHÅLLIGHE­T -

Hur en spe­ci­fik trä­nings­vec­ka ska se ut för att du ska kun­na ut­veck­la din ut­hål­lig­het be­ror själv­klart på många fak­to­rer. Här är ett för­slag på en trä­nings­vec­ka för en lö­pa­re som spring­er ca 45 km per vec­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.