DÄR­FÖR FUN­KAR DET

Aktiv Träning (Sweden) - - ”JAG KAN INTE ...” -

Kett­le­bell­s­trä­ning stär­ker många musk­ler sam­ti­digt, och dess­utom job­bar du med din ba­lans, sta­bi­li­tet och in­te minst ut­hål­lig­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.