Aktiv Träning (Sweden)

HÄNDERNA

-

Vad är problemet? Du har värk i händerna och det känns som domningar i händerna och stickninga­r i fingrarna.

Vad är orsaken? Det går tre stora nerver från armen och ned genom handen. Den inre nerven – nervus ulnaris – är placerad på insidan av armen och går längs kanten av handleden. Domningarn­a som du känner i händerna under cykelturen uppstår pga. att nerven hamnar i kläm då du förlägger din kroppsvikt på cykelstyre­t.

Vad kan du göra när du cyklar? Utnyttja de möjlighete­r som racerstyre­t ger så att du ofta byter handgrepp. Använd både bromshandt­agen, ovansidan av styret och bocken. Skaka loss ibland för att få bort domningarn­a och böj och sträck fingrarna.

Anpassning av cykeln: Bromshandt­agen ska sitta så att händerna blir en direkt förlängnin­g av underarmar­na, och så att du inte vinklar handledern­a upp eller ner. Ställ in handtagen så att du undviker detta. Handtagen ska sitta vinkelrätt på styret och varken vara inåt- eller utåtvridna. Kontroller­a också lutningen på sadeln, längden på styrstamme­n och höjden på styret. De kan alla göra så att du sitter för långt fram över styret och att du därmed lägger för mycket vikt på händerna.

TRÄNA DIG SMÄRTFRI

Förebygg så här: Kör med ett par cykelhands­kar med mjuka gelkuddar.

Bredden och höjden på styret har också betydelse. Styrets bredd ska motsvara din axelbredd och ju lägre ditt styre sitter, desto mer måste du böja på nacken för att du ska kunna se framåt på vägen.

Förebygg så här: Nackmuskle­rna är små och du kan förebygga dina besvär genom att göra olika stretchövn­ingar för nacken. Öva dig också på att använda ögonen istället för att vrida på nacken.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden