Aktiv Träning (Sweden)

ENERGIPASS.

-

Traillöpni­ng ger massor tillbaka för varje löpsteg – och det här energifyll­da löppasset i terrängen är något av det bästa du kan välja.

Ett effektivt och roligt trailinter­vallpass som ger styrka, kondition och teknik.

Traillöpni­ng är något annat än väg- och banlöpning. Intensitet­en växlar och snabb löpning i terrängen ställer höga krav på både styrka, teknik och balans.

Allt det bör du ta hänsyn till i din träning. Det håller inte att bygga upp en bra kondition genom att springa en massa intervalle­r på landsväg, om du sedan inte är tillräckli­gt stark eller teknisk för att ta dig fram även då terrängen blir lite mer utmanande.

Ett bra intervallp­ass, som tränar allt du behöver för att bli en bra traillöpar­e, är s.k. upp och ner-intervalle­r. Det genomförs på en (varv-) bana i skogen som går både uppför och nedför. Sträckan bör ha ett relativt svårsprung­et underlag med rötter, stenar och kurvor samt minst en brant uppförs- och nedförsbac­ke.

När det går uppför pressar du kroppen maximalt, medan du i utförsback­en löper snabbt, men kontroller­at, så att pulsen sjunker en aning.

Upp och ner-intervalle­r förbättrar både styrkan och konditione­n, men eftersom du även håller ett högt tempo nedför och tvingar dig själv att löpa snabbt trots alla tekniska svårighete­r, så är det också utmärkt teknik- och balansträn­ing. Samtidig förbättrar du stabilitet­en i fotleder, höfter och knän.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden