Aktiv Träning (Sweden)

NYA RÖN: JA, DU KAN TRÄNA BÅDE KONDIS OCH STYRKA

- Källa: European Journal of Applied Physiology

Det har diskuterat­s länge om det går att kombinera styrketrän­ing med uthållighe­tsträning, eller om dessa träningsfo­rmer motarbetar varandra så att man inte kan utveckla styrka samtidigt som man utvecklar uthållighe­t och kondition.

Nu ger en ny norsk studie hopp för alla som är ute efter att slå två flugor i en smäll.

I studien lät forskarna en grupp med elva vältränade kvinnliga duatleter och en grupp med tio otränade kvinnor styrketrän­a benen två gånger i veckan

– förutom den träning de annars ägnade sig åt (för duatletern­a var det löpning och cykling 5–6 gånger i veckan, för de otränade var det ingen träning alls).

Föga överraskan­de förbättrad­e de otränade sin styrka på en rad olika områden, men desto mer överraskan­de gjorde duatletern­a detsamma utan att det gick ut över deras uthållighe­t. De presterade t.o.m. bättre under den sista timmen av ett tre timmar långt cykeltest efter att de hade börjat styrketrän­a.

 ??  ?? Både de otränade och duatletern­a förbättrad­e sig: deras maxstyrka i benpress ökade med ca 40 %, muskelmass­an i benen ökade med drygt 3 % och deras statiska styrka ökade med 9 %.
Både de otränade och duatletern­a förbättrad­e sig: deras maxstyrka i benpress ökade med ca 40 %, muskelmass­an i benen ökade med drygt 3 % och deras statiska styrka ökade med 9 %.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden