TRI­CEPS­PRESS ÖVER HU­VU­DET

Aktiv Träning (Sweden) - - TESTRESULT­AT -

Gör så här: 1 Stå på gum­mi­ban­det med ax­el­brett av­stånd mel­lan föt­ter­na och rak rygg. Håll i gum­mi­ban­det med böj­da ar­mar bakom nac­ken. 2 Sträck ut arm­bå­gar­na sam­ti­digt så att ar­mar­na blir helt ra­ka ovan­för hu­vu­det. Böj se­dan ar­mar­na igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.