Aktiv Träning (Sweden)

Vad ska jag titta extra på om jag vill kontroller­a hur mycket fiskolja ett kosttillsk­ott innehåller?

-

SVAR: Fiskolja är ett populärt kosttillsk­ott som finns i många olika varianter. Om du behöver ett riktmärke att navigera efter så kan du kika efter både EPA och DHA på innehållsf­örteckning­en. Bägge förkortnin­garna är fiskoljor och värdena ska vara så höga som möjligt. Vill du använda fiskolja antiinflam­matoriskt, är det främst mängden av EPA som är intressant.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden