Vad ska jag tit­ta ex­tra på om jag vill kon­trol­le­ra hur myc­ket fiskol­ja ett kost­till­skott in­ne­hål­ler?

Aktiv Träning (Sweden) - - FRÅGA OSS -

SVAR: Fiskol­ja är ett po­pu­lärt kost­till­skott som finns i många oli­ka va­ri­an­ter. Om du be­hö­ver ett rikt­mär­ke att na­vi­ge­ra ef­ter så kan du ki­ka ef­ter bå­de EPA och DHA på in­ne­hålls­för­teck­ning­en. Bäg­ge för­kort­ning­ar­na är fiskol­jor och vär­de­na ska va­ra så höga som möj­ligt. Vill du an­vän­da fiskol­ja an­ti­in­flam­ma­to­riskt, är det främst mäng­den av EPA som är in­tres­sant.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.