STÄLL IN ALARMET

Aktiv Träning (Sweden) - - GENIALA SLUTSPURTE­R -

Ta­ba­ta­trä­ning är så krä­van­de att du ga­ran­te­rat in­te or­kar tit­ta på kloc­kan för att hål­la koll på se­kun­der­na. Där­för kan du gär­na lad­da ned en app för ta­ba­ta el­ler and­ra ty­per av in­ter­vall­pass. Där ma­tar du in in­ter­val­läng­der­na och ap­pen ger se­dan be­sked om när du ska bör­ja och slu­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.