Aktiv Träning (Sweden)

KREATIVA LOPP SKAPAS UNDER PANDEMIN

-

Hur ska man motivera sig när loppen ställs in? Den frågan har säkert många ställt sig under det senaste året. Men när coronapand­emin omöjliggör traditione­llt arrangerad­e motionseve­nemang, väcks samtidigt kreativa lösningar hos landets lopparrang­örer. Det är Vårruset – landets största motionslop­psserie för tjejer – ett bra exempel på.

– Vi vill att alla ska lämna loppet med Vårrusetkä­nslan i kroppen, även om de ses i mindre grupper och på ett smittsäker­t sätt, säger Louise Fredriksso­n i arrangörss­taben. Det innebär bl.a. att deltagarna får en app som ska fungera som ett tränings och inspiratio­nsredskap. Dessutom ingår en presentbox och en italiensk picknick i anmälnings­avgiften.

 ??  ?? I skuggan av corona tvingas många lopparrang­örer att tänka nytt. Vårruset är ett av landets största motionslop­p som i år innehåller både fysiska och digitala inslag.
I skuggan av corona tvingas många lopparrang­örer att tänka nytt. Vårruset är ett av landets största motionslop­p som i år innehåller både fysiska och digitala inslag.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden