Aktiv Träning (Sweden)

ULTRALÖPNI­NG HANDLAR OM VILJA

-

Vd och ultralöpar­e.Vann 2018 det legendaris­ka ultraloppe­t Big Dog’s Backyard Ultra, efter att ha tillryggal­agt 68 varv – motsvarand­e 455,5 kilometer. Har dessutom löpt sex maraton på 24 timmar.

Hur förbereder du dig inför ett ultralopp?

Det handlar om att vänja krop pen vid mycket löpning. Jag tränar kort, men ofta och springer gärna till och från jobbet, en mil enkel väg. Jag har med mig min dator i ryggsäcken och sedan är det transportl­öpning som gäller.

Vilken är din främsta styrka som ultralöpar­e?

Den mentala biten är nyckeln för att lyckas som ultralöpar­e. Jag är även rätt bra på att springa långsamt. Och länge. Begränsnin­gen i ett ultralopp är ofta sömnen. Men jag är bra på att stå emot den också.

Du har deltagit i mytomspunn­a Barkley Marathons ett par gånger. Stämmer det att banan är utformad för att deltagarna ska tvingas ge upp och bryta?

Ja, det kan jag skriva under på. Samtidigt finns det en lockelse i det. Den största delen av sträckan är offroad. Man kämpar sig fram i extremt svårframko­mlig terräng med stora stenblock, hala rötter och snåriga buskage. Längs vägen dyker det också upp svårare hinder med jämna mellanrum som måste forceras. Det är dessutom lätt att hamna vilse – särskilt i nattmörkre­t och i den dimma som ofta råder. Banans beskaffenh­et, i kombinatio­n med de 60 timmar man får räkna med att vara ute, gör att det är näst intill en omänsklig utmaning.

Du är ordförande för svensk ultralöpni­ng. Hur upplever du att intresset för ultralöpni­ng är idag?

Helt klart på uppåtgåend­e. De så kallade Backyardlo­ppen verkar till exempel fortsätta att locka allt fler deltagare. Det gäller såväl här i Sverige som utomlands. Idag är hela 66 länder med i Backyardci­rkusen. Att springa en knappt sju km lång slinga med start varje timme tills dess att endast en tävlande återstår är ett annorlunda och häftigt koncept som passar alla oavsett ålder, kön och träningsba­kgrund.

Finns det fler anledninga­r till att ultralöpni­ng blivit trendigt såväl här i Sverige som i många andra länder?

Ja, en viktig faktor är att det råder en stark social gemenskap i loppen. Det verkar också finnas en vilja hos många att testa sina gränser. Ultralöpni­ng handlar om vilja, om att inte vika ner sig. Och kroppen tål mycket mer än man tror. Jag tror också att det ligger i människans natur att mäta sig och utmanas.

Vilka utmaningar väntar härnäst?

Just nu vet jag inte riktigt vad nästa utmaning blir. Eventuellt blir det ett ultralopp på landsväg i USA i sommar. Vi får se hur det blir med det. Annars planerar jag lite smått inför hösten, men har inget bestämt än.

”Jag tror att det mentala är en viktig nyckel för att lyckas som ultralöpar­e.”

 ?? ?? Johan Steene har deltagit i Barkley Marathons, där 16 mil och ca 16 500 höjdmeter ska avverkas på max 60 timmar. LÖPER TILL JOBBET
Johan Steene har deltagit i Barkley Marathons, där 16 mil och ca 16 500 höjdmeter ska avverkas på max 60 timmar. LÖPER TILL JOBBET

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden