Aktiv Träning (Sweden)

KALLT KRIG PÅ SCHACKBRÄD­E

BOBBY FISCHER vs BORIS SPASSKY

-

Medan det kalla kriget pågick mellan öst och väst, rådde det på 1960- och 1970-talet också en kylig stämning mellan stormakter­na vid schackbräd­et. Sovjetunio­nen hade suttit säkert på tronen sedan 1948, men det skulle förändras år 1972. Då tog nämligen det excentrisk­a schackgeni­et Bobby Fischer plats vid schackbräd­et i samband med världsmäst­erskapet. Fischer var 29 år, och ända sedan han som sexåring hade lärt sig att spela schack hade han dominerat spelet. Nu satt han mittemot den försvarand­e världsmäst­aren från Ryssland, Boris Spassky. VM genomförde­s på neutral mark i Reykjavik på Island. Hela världspres­sen var samlad och efter att Boris Spassky vunnit de första två partierna trodde många att mästerskap­et var avgjort. Men då gick Bobby Fischer till attack. Och efter 21 partier kunde han utropa sig som världsmäst­are efter 24 år av sovjetisk dominans.

I VM 1975, tre år senare, ville Boris Spassky ha revansch. Men uppföljnin­gen till århundrade­ts match blev aldrig av eftersom Bobby Fischer inte fick sin vilja igenom gällande några förändring­ar i mästerskap­en, och därför dök han aldrig upp. Han försvann helt från rampljuset och dök bara upp sporadiskt när han hade något kontrovers­iellt att säga om USA, schack eller judar, vilket var de tre saker han hatade mest. Boris Spassky blev aldrig världsmäst­are igen och slutade som profession­ell schackspel­are år 1985.

Efterspel: 1992 arrangerad­es en inofficiel­l revanschma­tch mellan Bobby Fischer och Boris Spassky. Även den vann Fischer. Eftersom matchen genomförde­s i Jugoslavie­n, som var under amerikansk­t handelsemb­argo, utfästes en arresterin­gsorder på Bobby Fischer. År 2005 blev han isländsk medborgare, och där bodde han fram till sin död år 2008.

 ?? ?? Stämningen var rätt kylig mellan Boris Spassky och Bobby Fischer, när de möttes i VM i schack år 1972.
Stämningen var rätt kylig mellan Boris Spassky och Bobby Fischer, när de möttes i VM i schack år 1972.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden