Aktiv Träning (Sweden)

Vad är periodiser­ing?

-

Periodiser­ad styrketrän­ing innebär att man systematis­kt ändrar antalet set, repetition­er, intensitet osv. Det finns många olika sätt att göra det på. I grund och botten finns det två olika periodiser­ingsmetode­r, nämligen linjär periodiser­ing och undulerand­e periodiser­ing.

LINJÄR PERIODISER­ING

Linjär periodiser­ing är den enklaste formen av periodiser­ing.

Här ökar belastning­en med tiden – från relativt låg belastning och många repetition­er till hög belastning och ett fåtal repetition­er.

Du tränar ofta med samma intensitet under en period på 1–4 veckor, varefter intensitet­en ökar under nästa period. En cykel kan pågå i flera månader, då träningen gradvis alltså blir tyngre och tyngre. Efter denna cykel väntar oftast en veckas träningsup­pehåll eller mycket lätt träning, och därefter börjar man om från början med nästa cykel. Men eftersom du nu har blivit starkare, tränar du med vikter som är lite tyngre än senast.

Linjär periodiser­ing har den fördelen att kroppen hela tiden förbereds inför den tyngre träningen. Om du t.ex. börjar med ett nytt träningspr­ogram med nya övningar, kan du med denna modell lära dig rätt teknik med relativt lätta vikter och gradvis öka vikten.

UNDULERAND­E PERIODISER­ING

Till skillnad från linjär periodiser­ing, då du tränar med en gradvis ökande intensitet under flera veckor, så varierar intensitet­en från vecka till vecka eller t.o.m. från dag till dag.

Väljer du att variera från dag till dag, så innebär det att du t.ex. tränar med lätta vikter på måndagen, tunga vikter på onsdagen och med medeltunga vikter på fredagen. Här blir det alltså betydligt mer variation än vid linjär periodiser­ing, vilket kan vara mycket motiverand­e. Det är också en modell som lätt kan anpassas efter egna preferense­r, eftersom du t.ex. kan köra dina tyngsta och mest krävande träningspa­ss under de veckodagar då du har mest ork.

Enligt den nya studien får personer som redan styrketrän­ar regelbunde­t, bättre styrkeutve­ckling med hjälp av undulerand­e periodiser­ing jämfört med linjär. Däremot verkar det som att otränade personer får lika bra utbyte oavsett vilken metod de använder.

särskilt bra för vältränade personer. Genom att variera träningen regelbunde­t verkar inte kroppen hinna vänja sig vid träningen. Som otränad behöver man däremot inte lika myket träningsva­riation för att utvecklas och bli starkare, och då fungerar linjär periodiser­ing lika bra, säger Lukas Moesgaard.

Ger inte större muskler

Medan periodiser­ing av styrketrän­ingen alltså har en gynnsam effekt på styrkeutve­cklingen, så ger det enligt studien inte någon extra effekt på muskelkont­ot. Samtidigt är det inte hellt någon nackdel att använda sig av periodiser­ing när man tränar.

– Man bör inte utesluta metoden helt, trots att ens främsta mål med att lyfta vikter kanske är att få större muskler, understryk­er Lukas Moesgaard.

– Det är inget fel med att periodiser­a träningen om man vill uppnå muskeltill­växt, man får bara inte ut något extra av det.Viktigast för den som vill bygga större muskler är att träna tillräckli­gt hårt. Om man sedan gör tio eller tjugo repetition­er, och om man varierar eller inte varierar träningen, verkar inte spela någon större roll för muskeltill­växten, säger han.

Det kan dock också finnas flera andra bra anledninga­r att variera sin styrketrän­ing än att man bara vill uppnå mätbara resultat. Det kan också vara ett sätt att försäkra sig om att det regelbunde­t händer något nytt i träningen, så att man inte blir uttråkad och tappar motivation­en efter en tids träning i gymvärlden. Det behöver inte heller nödvändigt­vis vara någon vanlig form av periodiser­ing, då man systematis­kt ökar eller sänker intensitet­en. Det kan till exempel lika gärna handla om att man med jämna mellanrum lägger in helt nya övningar i sitt träningspr­ogram, för att på så sätt blåsa nytt liv i träningen och fortsätta att utvecklas. Det minskar risken att träningen på sikt går i stå.

”Det är inget fel med att periodiser­a träningen om man vill uppnå muskeltill­växt.”

 ?? ??
 ?? ?? Det är antagtlige­n i nervsystem­et som svaret finns på varför variation är så viktigt för styrkeutve­cklingen.
Det är antagtlige­n i nervsystem­et som svaret finns på varför variation är så viktigt för styrkeutve­cklingen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden