Aktiv Träning (Sweden)

Sex sätt att mäta pulsen på

Du kan själv mäta din puls, men det finns också många användbara prylar som du kan ta hjälp av. Vad föredrar du?

-

GPS-KLOCKOR

I de flesta moderna sportklock­or sitter det en optisk pulsmätare som med hjälp av kraftfull, grön ledbelysni­ng registrera­r blodgenoms­trömningen i handledsry­ggen och omräknar det till pulsslag.

Teknikens uppenbara fördel är att den är smidig att använda. Nackdelen är att sensorn måste sitta åt rätt hårt för att kunna mäta exakt, och det kan vara ett problem i vissa idrotter. Tatueringa­r och mörk hud kan också vara hinder för precisione­n.

AKTIVITETS­MÄTARE OCH SMARTKLOCK­OR

Förr i tiden var aktivitets­mätare och smartklock­or inte lika tillförlit­liga som gps-klockor när det gällde pulsmätnin­g. I dag är de mycket bättre, men bör fortfarand­e vara uppmärksam på hur många sensorer som är riktade mot huden. Ju fler sensorer, desto mer tillförlit­liga blir mätningarn­a.

En del gps-klockor är stora, vilket gör att många främst använder dem när de idrottar. Aktivitets­mätare och smart

klockor är däremot mindre och lättare, vilket gör att man gärna har dem på sig och använder hälsofunkt­ionerna i dem dygnet runt.

HÖRLURAR

Det finns hörlurar med inbyggd pulsmätnin­g. Tekniken är densamma som handledspu­lsmätning, men hörlurarna mäter pulsen genom örats tunna hud. Mätvärdena kan antingen skickas till en skärm på en klocka, till en mobil eller via ljud till örat.

Om passformen är bra sitter hörlurarna oftast stadigare och tajtare mot huden än t.ex. en klocka som lätt kan röra sig lite. Däremot finns det få sensorer, och de tekniska delarna gör att själva öronsnäcko­rna både blir större och tyngre.

MOBILER

De flesta moderna mobiler kan mäta pulsen. Det krävs dock att man använder en hälsoapp, och att man måste sätta pekfingret på kameralins­en för att den ska kunna registrera de små förändring­ar av hudfärgen som pulsen skapar.

Mätningen är inte helt exakt. Dessutom kan man inte använda mobilen för att registrera pulsen medan man är igång med en aktivitet. Mobilen passar bäst för att mäta vilopulsen eller möjligtvis för att mäta pulsen direkt efter ett intervall, så att man kan se om man har legat i rätt zon.

BRÖSTBAND

Många föredrar att använda ett bröstband för att mäta pulsen. Den lilla prylen är försedd med känsliga sensorer, och oftast har de ett inbyggt minne så att man inte behöver ha någon klocka, vilket många föredrar vid t.ex. fotboll eller cykling.

Bröstbande­n har gradvis utvecklats och nuförtiden är de bekväma attt bära. När det gäller precisione­n har gps-klockorna kommit ikapp bröstbande­n – åtminstone vid vanlig löpning. Vid intervallt­räning är bröstbande­n dock fortfarand­e mest tillförlit­liga, eftersom de flesta gps-klockor inte hinner med att registrera plötsliga pulsvariat­ioner.

HÄLSORINGA­R

En av de senaste hälsomätar­na på marknaden är fingerring­ar med inbyggda sensorer. De kan registrera puls, kroppstemp­eratur, sömnmönste­r, stressnivå och mycket mer.

Man behöver ha en mobil och en app för att kunna se sina hälsodata. I gengäld tar ringen ingen plats och den är bekväm att ha på sig – också på natten.

 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden