Alingsås Tidning (Late Edition)

Schwartz lämnar kommunen

- Totte Vesterlund totte.vesterlund@alingsasti­dning.se

Alingsås kulturoch utbildning­schef Anneli Schwartz kan komma att lämna kommunen för ett nytt uppdrag i Malmö. Det skriver kommunen i ett pressmedde­lande.

Anneli Schwartz har arbetat i Alingsås kommun sedan 2014.

Först som chef för utbildning­sförvaltni­ngen och sedan även för kultur- och fritidsför­valtningen. Anneli Schwartz ledde därefter arbetet med att slå ihop förvaltnin­garna och blev sedermera kultur- och utbildning­schef.

Hon var tillförord­nad kommundire­ktör efter att Susanne Wirdemo fått lämna uppdraget och efterträdd­es sedan av Maria Standar.

Men nu föreslås hon bli förvaltnin­gsdirektör för gymnasiesk­olorna i Malmö stad. Ett jobb hon tillträder den 1 augusti, om förslaget antas. I sådana fall avslutar hon sitt uppdrag i Alingsås den 31 juli.

Alingsås kommun inleder jakten på en efterträda­re när det formella beslutet i Malmö är taget.

– Jag har haft sju fantastisk­a år i Alingsås kommun i olika roller och känner stor ödmjukhet och glädje inför att föreslås som ny förvaltnin­gsdirektör i Malmö, säger Anneli Schwartz, i pressmedde­landet.

– Anneli har gjort en fantastisk förändring­sresa med sin förvaltnin­g och det är självklart tråkigt att förlora en sådan oerhört kompetent och drivande ledare. Samtidigt är jag stolt och glad över att gymnasiefö­rvaltninge­n i Sveriges tredje stad väljer att rekrytera sin högsta chef från oss i Alingsås. Det säger något om nivån på vår gymnasiesk­ola och vuxen utbildning, säger Alingsås kommundire­ktör Maria Standar i samma pressmedde­lande.

 ?? Bild: Alingsås kommun ?? Anneli Schwartz, chef för kultur- och utbildning­sförvaltni­ngen i Alingsås, lämnar kommunen för ett nytt uppdrag i Malmö.
Bild: Alingsås kommun Anneli Schwartz, chef för kultur- och utbildning­sförvaltni­ngen i Alingsås, lämnar kommunen för ett nytt uppdrag i Malmö.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden