Alingsås Tidning (Late Edition)

Buskörning stör på Storgatan

- Philip Mauritzson philip.mauritzson@alingsasti­dning.se

Böter och förbud i all ära. Boende längs med Storgatan som AT pratat med vill framför allt ha dialog och förväntar sig att myndighete­rna tar tag i buskörning­sfrågan.

Vad tänker kommunen och polisen göra för att stävja buskörande fordon? Det undrar boende längs Storgatan i Herrljunga. – Jag var inte medveten om att det var så här illa när jag flyttade hit, säger Håkan, som störs kvällstid.

AT tar en fika med Håkan och Göran, två boende längs Storgatan. De heter egentligen något annat, men vill inte ha med sina namn i tidningen.

De är dock inte ensamma om att uppleva att det väsnas i centrum på kvällarna.

Vi ska snacka buskörning och på ämnet finns det redan ett medborgarf­örslag som en centrumbo lagt till fullmäktig­e. Förslaget är att ”införa traktorför­bud på Storgatan i Herrljunga från 18.00-06.00” och ska först hanteras av kommunstyr­elsen.

Värt att notera är också den lagändring som kom till 1 juli, som möjliggör att polisen får ge böter till dem som spelar hög musik i sitt fordon.

– Jag är pessimisti­sk där, jag tror inte att polisen har resurser att ge sådana böter, säger Håkan, som på äldre dagar flyttat till lägenhet vid Storgatan.

– Jag var inte medveten om att det var så här illa när jag flyttade hit. Det kan vara ett otroligt väsen på kvällarna med a-traktorer. Jag uppfattar att alla som bor här upplever det som ett problem.

Göran, som bor i närheten nickar instämmand­e.

– Vi kallar det för dunka-dunka. dunka-dunka. Det är även EU-moppar som kör här och de vevar med gasen. Jag begriper inte det och de kör långt över 30, det är nog snarare 60, säger han.

De noterar att de två vägbulor som finns på Storgatan har viss effekt, men att

” Jag är väl medveten om problemati­ken och det är ett otyg när man spelar hög musik på natten och kör runt.

Gunnar Andersson Kommunalrå­d

sträckan däremellan blir en accelerati­onssträcka.

– Det blir populärt att ta fart mellan bulorna, säger Håkan.

Håkan och Göran vill få till en konstrukti­v diskussion om buskörning­en och en dialog med dem som kör, vårdnadsha­vare och myndighete­r. För att på så vis skapa förståelse för hur buskörning­en påverkar livskvalit­eten för de boende.

– Robert Möörk (kommunpoli­s) sa till mig i höstas att de har planer på att skicka brev till föräldrar och att de har koll på fordonen. Jag vet inte hur långt man kommit, säger Håkan.

De tycker att kommunen borde kunna göra sitt, genom att överväga ytterligar­e vägbulor på Storgatan för att få ner hastighete­n samt förbudssky­ltar. En kostnadsfr­åga för kommunen, förvisso, men det ska stå mot ambitionen att växa och vilja få fler att flytta till och trivas i Herrljunga.

I Vårgårda har man nyligen prövat skyltar med förbud mot obehörig motortrafi­k inne i centrum under kvällar och nätter, vilket också använts i Alingsås.

– Det gav bra effekt och då sa vi att vi provar det på Parkgatan också. Det passar bra in i trafikmilj­ön att göra en sådan åtgärd, sa Robert Möörk i en AT-artikel nyligen.

Kommunalrå­d Gunnar Andersson (M) säger till AT att han vill ha en dialog med ungdomar som kör a-traktor.

– Men jag har inte lyckats med det. Sen ser jag att det finns ett föräldraan­svar här. Jag är väl medveten om problemati­ken och det är ett otyg när man spelar hög musik musik på natten och kör runt. Sen är det inte helt enkelt att skylta bort problemati­ken, och vägbulor retar folk. Jag vill ha dialog, säger han.

Börje Aronsson (Kv) är tekniska nämndens ordförande.

– Jag har hört talas om det här, att de kör nu som de kört förr. Men fler bulor har inte varit uppe till diskussion.

Bulor påverkar lastbilstr­afiken. Här krävs först en polisiär åtgärd, säger han.

Men hur ser du på medborgarf­örslaget med a-traktorför­bud på Storgatan?

– Vi får titta på alternativ­en. Kommunstyr­elsen kan alltid rådfråga oss i tekniska, säger Börje Aronsson.

 ?? Bild: Philip Mauritzson ??
Bild: Philip Mauritzson
 ?? Bild: Philip Mauritzson ?? Jag var inte medveten om att det var så här illa när jag flyttade hit. Det kan vara ett otroligt väsen på kvällarna med a-traktorer. Jag uppfattar att alla som bor här upplever det som ett problem, säger en av de boeende i centrala Herrljunga.
Bild: Philip Mauritzson Jag var inte medveten om att det var så här illa när jag flyttade hit. Det kan vara ett otroligt väsen på kvällarna med a-traktorer. Jag uppfattar att alla som bor här upplever det som ett problem, säger en av de boeende i centrala Herrljunga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden