Alingsås Tidning (Late Edition)

Jonas ny ordförande i Alingsås handel

- Christoffe­r Landgren christoffe­r.landgren@alingsasti­dning.se

Konsumtion­en ska bli mindre och ett hållbart arbete väntar för Alingsås handel. Föreningen­s nye ordförande Jonas Ericson ser med optimism på en expansiv men hållbar handel för framtiden.

Konsumtion­en ska bli mindre och ett hållbart arbete väntar för Alingsås handel. Föreningen­s nye ordförande Jonas Ericson ser med optimism på en expansiv men hållbar handel för framtiden.

Alingsås har alltid varit Jonas Ericsons stad trots att han har bott i både Göteborg och Stockholm. Hans föräldrar har varit engagerade i stadens handel och Jonas pappa drev en skohandel i många år. Att butiker går i arv mellan generation­er är inte ovanligt och för Jonas Ericsons del har det ständiga engagemang­et gjort att steget över till att bli ordförande känts naturligt.

– Vi har en genuin bakgrund i Alingsås handel. Jag har alltid haft min pappa som förebild och bollplank. Han sitter med en fantastisk idébank som inte tynar bort. Han är fortfarand­e aktiv med att ge oss idéer, säger Jonas Ericson.

Läget med handeln är på väg att stabiliser­as, det kan han konstatera. Det har som för många andra städer varit en tuff period under pandemin även om det alltid har gått att planera framåt mot den stund då läget förändras. Planeringe­n sker tillsamman­s med flera aktörer, bland annat kommunen, företagarn­a själva och fastighets­ägarna. De undersöker läget och analyserar vad som behöver göras, uppdelat i arbetsgrup­per.

– Efter det här hemska året står vi inför många nya utmaningar. För det första vill vi få folket att komma ut igen, att träffas. Det har blivit mycket bättre än förra året, så vägen bort från pandemin känns bra. Sedan kommer vi aldrig riktigt komma ur pandemin. Vi måste fortsätta visa hänsyn, för detta är något jag tror att vi kommer få leva med.

Den kollektiva insatsen för handeln måste gå före den enskilda viljan, anser Jonas Ericson. Att styra saker utifrån eget vinstintre­sse kan vara bra, men det är av största vikt att känna en gemenskap butiker sinsemella­n för att ta ansvar under svåra kriser. Magnituden av krisen har skakat om näringsliv­et, såväl butikerna själva som konsumente­rna.

– För unga företagare är det här den största krisen. Den har påverkat alla. Fastighets­kriser och bankkriser påverkar många, kanske rentav alla litegrann, men här var det så mycket. Pandemin har stulit ett år ifrån oss och det får vi acceptera. Jag lider framförall­t med alla gamla människor som inte fått gå ut, det har tagit hårt på dem.

Det värsta ligger bakom dem och Jonas understryk­er att återgången mot det normala inte ska vara några problem. Samtidigt kommer det finnas fallgropar att ta sig över i framtiden. Ett sätt att effektivis­era processen för en stabil återgång är, enligt föreningen­s ordförande, att leva hållbart. Det är en viktig aspekt som sträcker sig bortom handeln.

– Vi försöker hålla en så hög kvalitet som möjligt i både arbete och produkter, men Second Hand är ju jättebra. Ibland träffar man rätt i sitt sortiment, ibland träffar man mindre bra. Vårt mål är att våra kunder ska känna att det är tryggt att handla i Alingsås. Jag tycker vi är fantastisk­a i våra butiker och nästan alla jag pratat med tycker att allt håller ett lugnt och trivsamt tempo i staden. Sen tror jag alla är måna om våra butiker och att handla lokalt.

I och med att så mycket har kunnat öppna upp väcks även turismen till liv. Folk från andra länder som Danmark, Norge och Nederlände­rna, hittar tillbaka till Alingsås. Ökningen av turister, om än en liten ökning, ger Jonas Ericson goda vibbar.

Efter det här hemska året står vi inför många nya utmaningar. För det första vill vi få folket att komma ut igen, att träffas.

Jonas Ericson

– Det gäller att se ljusare på framtiden. Tillsamman­s gör vi framtiden, det är ledordet. Det är ingen lavinöknin­g av turister men det känns positivt. Det är det vi handlare måste tänka på. Förr i tiden fanns det bara några eldsjälar som engagerade sig, men idag är vi mer sammansvet­sade. Då känns det också som att det blir ännu mer gjort.

 ??  ??
 ?? Bild: Christoffe­r Landgren ?? Jonas Ericson är ny ordförande för Alingsås handel.
Bild: Christoffe­r Landgren Jonas Ericson är ny ordförande för Alingsås handel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden