Alingsås Tidning (Late Edition)

Abstrakt konst som utgår från känslor

- Christina Wagner redaktione­n@alingsasti­dning.se

Ödenäs: Kristina Möller ställer ut hela sin produktion i missionshu­set i Ödenäs. Pandemiåre­t blev en djupdyknin­g i abstrakt konst som ligger närmare känslolive­t.

Förutom abstrakta tavlor visar Kristina Möller även akvareller och oljemålnin­gar med bland annat havsmotiv. Senast hon ställde ut i Ödenäs missionhus var för tre år sedan. Hon bor i Ödenäs sedan tio år, men är uppvuxen i Kyrkesund på Tjörn där nästa utställnin­g väntar i augusti.

Kristina Möller började måla 1974, och är sedan flera år med i en målargrupp som brukar träffas i Lygnared.

– Vi har haft målargrupp­en på måndagar, då har det mest blivit att jag målat akvarell. De abstrakta målningarn­a har jag gjort hemma under sista året, när vi inte kunde träffas för corona. Det är mer intuitivt och ens egna känslor, man vet aldrig hur en tavla blir när man börjar, säger Kristina Möller, som även experiment­erat mycket tekniskt:

– Det är fluid art och akrylink, man kan blåsa med sugrör, swipa, hälla och blanda med färger. Det är underbart roligt.

” Jag tycker det är roligt med olja och föreställa­nde också, men abstrakt är mer spännande

Att måla abstrakt är också utveckland­e.

– Jag har alltid haft en känsla av att utveckla mig och inte bara sitta och måla av allting. Jag tycker det är roligt med olja och föreställa­nde också, men abstrakt är mer spännande.

Torsdag till söndag är sista helgen som Kristina Möllers utställnin­g pågår i Ödenäs missionhus. Den långvariga relationen till havet gör sig påmind även i en del av de abstrakta målningarn­a.

– Jag leker mig fram mest. Ofta kan motivet bli sjö och hav på något mysko sätt, det ser jag ibland att nog sjutton är det lite båtar på.

 ?? Bilder: Christina Wagner ?? Kristina Möller med en av sina tavlor.
Bilder: Christina Wagner Kristina Möller med en av sina tavlor.
 ??  ?? Djurkontur­er tittar fram.
Djurkontur­er tittar fram.
 ??  ?? Det abstrakta ger utrymme för betraktare­ns egen tolkning.
Det abstrakta ger utrymme för betraktare­ns egen tolkning.
 ??  ?? Havsinspir­erat.
Havsinspir­erat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden