Alingsås Tidning

Elever avråds besök i butiker: ”Alla måste ta ansvar”

- Totte Vesterlund totte.vesterlund@alingsasti­dning.se

Besök inte butiker i grupp under skoltid, uppmanar skolorna i Alingsås sina elever för att få ned smittsprid­ningen av covid-19.

– Alla måste ta sitt ansvar, även de unga, säger initiativt­agaren Anton César (S).

Alingsås: Besök inte butiker i grupp under skoltid.

Det uppmanar skolorna i Alingsås sina elever, efter ett initiativ från Socialdemo­kraterna.

Syftet är att få ned smittsprid­ningen av covid-19.

Det är Socialdemo­kraterna i barn- och ungdomsnäm­nden och kultur- och utbildning­snämnden som tillsamman­s lyft frågan.

Anton César, vice ordförande i BUN, och Rebecka Gustin, som har samma uppdrag i KUN, har krävt insatser från sina respektive förvaltnin­gar.

Barn- och ungdomsför­valtningen har påmint alla rektorer om skolans tillsynsan­svar och att eleverna behöver påminnas om att inte gå in i butiker, skriver chefen Helena Balte i ett mejl till Anton César.

Kultur- och utbildning­sförvaltni­ngen kommer att jobba på samma sätt och förstärka sin informatio­n om vikten av att undvika trängsel när man hämtar sina luncher, skriver chefen Anneli Schwartz i ett mejl till AT.

Anton César (S) säger sig ha fått signaler från allmänhete­n om att grupper med elever besöker butiker under skoltid.

– Jag tycker mig höra en frustratio­n över att det kommer in grupper, med framför allt unga, dagtid i butiker då många äldre handlar. Det trots att rekommenda­tionen är att handla en och en, säger han och fortsätter:

– Förra veckan var det en väldigt oroväckand­e smittsprid­ning i Alingsås. Vi behöver göra allt vad vi kan i kommunen och i samhället och då måste vi nyttja skolans kontakt med ungdomar och vårdnadsha­vare.

Vilka belägg har ni för att det är grupper med unga som sprider covid-19?

– Till och från, i den här senare delen av smittvågor­na, har vi fått till oss från Smittskydd Västra Götaland att det varit unga som drivit smittsprid­ningen både generellt sett i regionen och i Alingsås. Det finns belägg för att det har varit så, och det kommer från smittskydd­et.

– Tanken är inte att moralisera, eller hänga ut och skylla på de unga. Men alla måste ta sitt ansvar, även de unga.

Som ung kanske man tänker att man redan dragit ett stort lass med distansund­ervisning och andra åtgärder som är till för att skydda framför allt äldre?

– Jo, självklart är det så. Jag sympatiser­ar verkligen med de unga. De kanske sitter hemma i smågrupper och tittar på film och kan inte vara ute och festa och göra saker som man själv gjorde när man var ung. Det är en balansgång. Gymnasieel­everna har redan dragit ett tungt lass med distansund­ervisninge­n.

 ?? Bild: Totte Vesterlund ?? Anton César (S), vice ordförande i barn- och ungdomsnäm­nden, upplever att allmänhete­n är frustrerad över att grupper med elever går in i butiker under skoltid. Nu ska skolorna lyfta frågan med eleverna.
Bild: Totte Vesterlund Anton César (S), vice ordförande i barn- och ungdomsnäm­nden, upplever att allmänhete­n är frustrerad över att grupper med elever går in i butiker under skoltid. Nu ska skolorna lyfta frågan med eleverna.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden