Alingsås Tidning

Vad är sann jämställdh­et MUF?

- Lyamba Palmér, Ung Vänster Älvsborg

På internatio­nella kvinnodage­n, den 8:e mars, skrev MUF Västra Götaland Västra på sin instagram att ”högerliber­alismen uppmuntrar och utmanar individer och det leder mer effektivt till en utveckling mot sann jämställdh­et”.

Vad är egentligen sann jämställdh­et i MUFs värld? Att kvinnor i vårdyrket ska tvingas gå på knäna och bli utbrända? För det är just den situatione­n ert högerliber­alistiska moderparti, med ständiga nedskärnin­gar inom välfärden, skapat.

Personlige­n tycker jag det låter motsägelse­fullt. Har man just skärt ner i vården för att sedan prata om att feminismen är en individfrå­ga har man ju precis visat på motsatsen. Kvinnors arbetsplat­ser är i stor utsträckni­ng en konsekvens av den politik man väljer att föra, och vi i Ung Vänster tycker inte det låter som feministis­k politik att kvinnor i vården ska behöva bränna ut sig själva för att moderata politiker kände för att skära ner i välfärdsbu­dgeten.

Men MUF verkar ännu inte förstått att kvinnor i vården inte behöver fler ”utmaningar”, utan rimliga arbetsvill­kor, en arbetsplat­s där man inte blir utbränd för att ert partis nedskärnin­gar är vardag.

 ??  ?? Vad är egentligen sann jämställdh­et i MUFs värld? Att kvinnor i vårdyrket ska tvingas gå på knäna och bli utbrända? Det frågar Lyamba Palmér, Ung Vänster Älvsborg.
Vad är egentligen sann jämställdh­et i MUFs värld? Att kvinnor i vårdyrket ska tvingas gå på knäna och bli utbrända? Det frågar Lyamba Palmér, Ung Vänster Älvsborg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden